Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszone Lille (Stor-Lille)

Den 05.07.2017 underskrev de fem præfekter i Region Hauts-de-France forordning nr. 156, hvorved det blev vedtaget at indføre Crit’Air-miljømærkaten. Forordningen beskriver en række tiltag, som træder i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening.
Den 18.07.2017 offentliggjorde præfekten i en pressemeddelelse, at disse tiltag træder i kraft i 12 kommuner i Stor-Lille (Grand Lille) i tilfælde af kraftig luftforurening. ZPA-luftbeskyttelseszonen træder først i kraft, hvis præfekten på grund af vejrforholdene aktiverer zonen.
Metropolen (storkommunen) Lille befinder sig i Département Nord (nr. 59) i regionen Hauts-de-France. Metropolen omfatter samlet set 90 kommuner fordelt på ca. 648 km², og der bor over 1.134.000 indbyggere.

Byen Lille, hvor også præfekten har hjemsted, er departementets hovedby. Byen dækker et areal på 35 km², og her bor ca. 233.000 indbyggere.
Ved siden af Lille ligger de følgende 11 kommuner, der alle befinder sig inden for ZPA-luftbeskyttelseszonen: Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille og Sequedin.
For at være bedre rustet til de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening har man indført en midlertidigt gældende miljøzone (ZPA) i Stor-Lille, som gælder for alle køretøjer i tilfælde af vedvarende luftforurening.

Citadellet i Lille

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPA-luftbeskyttelseszonen met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben.. Køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat, eller køretøjer fra udvalgte Crit’Air-klasser, kan risikere kørselsforbud.

Miljøzone Stor-Lilles grænser

ZPA-luftbeskyttelseszonen Stor-Lille omfatter i alt 12 kommuner: Lille og de nærmeste omgivelser (Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille og Sequedin).
Inden for miljøzonen befinder følgende hovedtrafikårer sig: A1 (fra og mod Paris), A22 (fra og mod Gent i Belgien), A25 (fra og mod Dunkerque), N227 (mellem motorvejene A22 og A27 mod Bruxelles) samt D652 (mellem motorvejene A22 og A25). Ingen af disse hovedtrafikårer vil blive ramt af kørselsforbud.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Lille (Stor-Lille) ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
18.07.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZPA-luftbeskyttelseszonen Stor-Lille omfatter i alt 12 kommuner: Lille og de nærmeste omgivelser (Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille og Sequedin).
Hovedtrafikårerne A1, A22, A25, N227 og D652, der går gennem ZPA-luftbeskyttelseszone Stor-Lille, bliver ikke ramt af kørselsforbud.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.