Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszonen Grenoble-Alpes Métropole

Den 09.12.2016 offentliggjorde Grenoble-Alpes Métropole, at Crit’Air-miljømærkaten på grund af høj luftforurening indføres inden for metropolens grænser. Præfekten har efterfølgende underskrevet en forordning, der fastlægger, at miljøzonen gælder fra den 01.01.2017, og at der kan indføres kørselsforbud for udvalgte EURO-kategorier.
Den franske métropole (storkommune) Grenoble-Alpes befinder sig i departementet Isère (nr. 38) i regionen Auvergne-Rhône-Alpes. Metropolen omfatter 49 kommuner, og den har 446.000 indbyggere fordelt på omkring 541 km². Byen Grenoble med 161.000 indbyggere på fordelt på 18 km² er hovedbyen i Département Isère.

Eftersom motorvejene og motortrafikvejene i området omkring Grenoble bliver ramt af de nye tiltag, har det stor indvirkning på erhvervs- og turisttrafikken. Alle rejsende, der skal fra midten af Frankrig over Lyon og videre mod syd, og som rejser via Grenoble mod Aix-en-Provence og Nice, kan blive ramt af kørselsforbud. Det er også vigtigt at bemærke, at Crit’Air-miljømærkaten i Grenobles bymidte er permanent påkrævet for visse køretøjstyper.

For at være bedre rustet til de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening har man i Grenoble-Alpes Métropole indført en midlertidigt gældende miljøzone (ZPA), som gælder for alle køretøjer ved vedvarende luftforurening i henhold til  forordning N°38-2016-12-09-004 af 09.12.2016.

Vizille-slottet i nærheden af Grenoble

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPA-luftbeskyttelseszonen met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben.. Køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat, eller køretøjer fra udvalgte Crit’Air-klasser, kan risikere kørselsforbud.

Miljøzone Grenoble-Alpes Métropoles grænser

ZPA-zonen Grenoble-Alpes omfatter alle metropolens 49 kommuner. Området strækker sig langs motorvej A41 til betalingsanlægget Crolles og langs motorvej A48 til betalingsanlægget Voreppe. Derfor kan motorvejene A41, A48, A480 og N481 ligeledes blive berørt af kørselsforbud.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Grenoble-Alpes Métropole ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.01.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZPA-zonen Grenoble-Alpes omfatter alle metropolens 49 kommuner. Området strækker sig langs motorvej A41 til betalingsanlægget Crolles og langs motorvej A48 til betalingsanlægget Voreppe. Derfor kan motorvejene A41, A48, A480 og N481 ligeledes blive berørt af kørselsforbud.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.