Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Kommende franske miljøzoner

I 2016 blev Crit’Air-miljømærkaten indført, for at den franske regering kan overholde de europæiske målsætninger for luftkvalitet (EU-retningslinje 2008/50/EF) og for at begrænse de hyppigt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening i Frankrig. Crit’Air-miljømærkaten gør det juridisk muligt at indføre kørselsforbud. Til det formål har man i Frankrig udarbejdet og vedtaget to forskellige retslige rammer.

Den ene er loven om en energireform og grøn vækst (Loi de transition énergétique: LTE) samt ZCR-dekret af 28.06.2016, som indtil videre har gjort det muligt for den franske regering at indføre permanente miljøzoner (ZCR).

Desuden kan præfekten i hvert departement i følge den nationale forordning af 07.04.2016 indføre ekstra tiltag i tilfælde af kraftig luftforurening. Præfekten kan bestemme, om tiltagene skal gælde i hele departementet, eller om de kun begrænser sig til bestemte områder inden for departementet (ZPAd). De kan desuden begrænses til et område inden for en by eller et metropol-område (ZPA).

Kommende LEZ-miljøzoner (ZFE Zones à faibles émissions)
Den nye mobilitetslov, som regeringen vedtog d. 26.11.2018 definerer de nye, juridiske rammer for miljøzoner, og miljøzonerne kaldes nu for ”Low Emission Zones”.

I denne forbindelse ændres navnet på de permanente ZCR-miljøzoner i Frankrig til ZFE-zoner (Zones à faibles émissions). Byer, metropolområder og kommuner som enten har mere end 100.000 indbyggere, eller som har haft en luftbeskyttelsesplan (PPA=Plan de Protection de l’Atmosphère) ved vedtagelsen af førnævnte lov, skal undersøge, om der skal indføres en miljøzone (ZFE) inden for deres område.

Disse zoner kan gælde hele byen eller blot enkelte dele af byen. Efter der er gennemført en miljøundersøgelse, kan de lokale myndigheder vedtage en lov om miljøzonen.

Som følge af mobilitetsloven er der indtil den 31.12.2020 planlagt nye ZCR/ZFE-miljøzoner i de følgende byer:

 • Aix-Marseille - Métropole Aix-Marseille Provence
 • Clermont-Ferrand - Clermont Auvergne Métropole
 • Fort-de-France
 • Grenoble – Grenoble-Alpes Métropole
 • Lyon – Grand Lyon
 • Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole
 • Métropole du Grand-Paris
 • Nice - Métropole Nice Côte d’Azur
 • Paris
 • Reims – Grand Reims
 • Rouen - Métropole Rouen Normandie
 • Saint-Etienne - Saint-Etienne Métropole
 • Strasbourg- Eurométropole de Strasbourg
 • Toulon - Métropole de Toulon Provence Méditerranée
 • Toulouse – Toulouse Métropole

Kommende ZPAd- og ZPA-zoner (Zones de protection de l’air)
Alle de ca. 100 franske departementer har omsat regeringens beslutning fra d. 07.04.2016 til praksis, så der kan indføres nye ZPA-zoner, der kan træde i kraft, hvis præfekten beslutter dette som følge af kraftig luftforurening.

De mulige, kommende zoner befinder sig hovedsageligt i byer, hvor grænsen for udledning af finstøv konstant overskrides.

Udover de eksisterende, midlertidige ZPA- og ZPAd-zoner har flere byer, hvor grænsen for udledning af finstøv ofte overskrides, meddelt, at de vil indføre en miljøzone, der afhænger af vejrforholdene.

Avignon
Den 25.01.2017 satte man gang i en undersøgelse for, om der kan indføres en ZPA-miljøzone. Denne skal som udgangspunkt dække byens centrum, og den skal aktiveres i tilfælde af kraftig luftforurening.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.