Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPA-luftbeskyttelseszone Annecy

Den 23.10.2017 underskrev præfekten for departementet ”Haute-Savoie” forordningen N°PAIC-2017-0074, der efterfølgende trådte i kraft den 27.10.2017. De tiltag, som er nævnt i forordningen, blev offentliggjort i en pressemeddelelse den 16.10.2017.
Ifølge forordningen kan præfekten vedtage konkrete kørselsforbud i tilfælde af kraftig luftforurening i en af ZPAd-departementet Haute-Savoies regioner. Desuden er det ifølge forordningen tilladt, at enkelte byer i departementet kan oprette egne ZPA-zoner og udråbe kørselsforbud.
Med hjemmel i forordningen har byen Annecy nu indført sin egen ZPA-luftbeskyttelseszone samt Crit’Air-miljømærkaten og de dertil hørende regler. Forordningen beskriver en række tiltag, der kan træde i kraft i tilfælde af kraftig luftforurening i Annecy. Denne ZPA-luftbeskyttelseszone træder først i kraft, hvis præfekten i Haute-Savoie på grund af vejrforholdene aktiverer zonen.

Byen Annecy befinder sig i Département Haute-Savoie” (departement nr. 74), og der bor omkring 126.000 indbyggere på det 67 km² store areal. Annecy er desuden hovedbyen i Département Haute-Savoie.

For at være bedre rustet til de jævnligt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening i Annecy har man fra januar 2018 indført en midlertidigt gældende miljøzone (ZPA) i centrum af Annecy, som gælder for alle køretøjer i tilfælde af vedvarende luftforurening. Det er dog vigtig at være opmærksom på, at denne nye, midlertidige zone (ZPA) betegnes som en ”ZCR-zone” af byen, selvom der ikke er tale om en fast, permanent gældende zone.

Annecys bymidte med floden Thiou

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af kraftig luftforurening træder tiltagene i kraft ad flere trin.
Na een voorafgaande waarschuwing, die geen gevolgen voor het verkeer heeft, wordt de eerste fase van het alarm uitgevoerd. Het criterium is dat er tijdens de dagelijkse of meting per uur van het betreffende luchtkwaliteitsinstituut een hoogte van 50/80 µg/m³ voor fijnstof, 180/240 µg/m³ voor ozon, 300/500 µg/m³ voor zwaveloxide of 200/400 µg/m³ voor stikstofoxide overschreden wordt.Dit heeft als gevolg dat de snelheid op de wegen van de ZPA-luftbeskyttelseszonen met 20 km/u moet worden verminderd.
Als een van de eerder genoemde schadelijke stoffen in de daarop volgende dagen altijd nog over de genoemde grenswaarden liggen, kan dit rijverboden voor alle voertuigen tot gevolg hebben.. Køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat, eller køretøjer fra udvalgte Crit’Air-klasser, kan risikere kørselsforbud.
I tilfælde af en luftforureningsalarm har det betydning for køretøjer uden en miljømærkat samt køretøjer med Crit’Air-miljømærkaterne 4 og 5.
Der gøres desuden opmærksom på, at præfekturet vil benytte sig af meget korte forvarselsperioder i ZPA Annecy, så det dermed kan forventes, at der oftere vil blive indført midlertidige kørselsforbud i Annecy end i resten af Département Haute-Savoie.

Miljøzone Annecys grænser

ZPA-zone Annecy befinder sig i byens centrum, hovedsageligt inden for 30 km/t-zonen. Området afgrænses af følgende store trafikårer:
Af Avenue Gambetta mod nord, af Avenue de France mod øst og af Boulevard de la Rocade samt Avenue du Rhône mod vest. Mod syd udgøres grænsen af Avenue du Crêt du Maure og Avenue de Trésum og mod sydøst er det Quai E. Chapuis og Rue des Marquisats, der udgør grænsen.
Alle veje i Annecy, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t, men som befinder sig inden for ovennævnte grænse, hører ligeledes til ZPA-zonen, og her gælder reglerne for zonen også.
Det er også værd et bemærke, at de køretøjer, der er ramt af kørselsforbuddet, helle ikke må benytte de offentlige parkeringspladser inden for zonen.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Annecy ZPA - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
01.01.2018
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszonen er afhængig af vejret, og den træder efter et forvarsel i kraft på ordre fra præfekten, når grænsen for skadelige stoffer i luften overskrides (f.eks. > 50 µg/m³ for finstøv).
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZPA-zone Annecy befinder sig i byens centrum, hovedsageligt inden for 30 km/t-zonen. Området afgrænses af følgende store trafikårer:
Af Avenue Gambetta mod nord, af Avenue de France mod øst og af Boulevard de la Rocade samt Avenue du Rhône mod vest. Mod syd udgøres grænsen af Avenue du Crêt du Maure og Avenue de Trésum og mod sydøst er det Quai E. Chapuis og Rue des Marquisats, der udgør grænsen.
Alle veje i Annecy, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t, men som befinder sig inden for ovennævnte grænse, hører ligeledes til ZPA-zonen, og her gælder reglerne for zonen også.
Det er også værd et bemærke, at de køretøjer, der er ramt af kørselsforbuddet, helle ikke må benytte de offentlige parkeringspladser inden for zonen.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.