Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Lyon ZPA

Již 12.12. 2016 byla v Lyonu zavedena zóna ochrany ovzduší ZPA (Zone de Protection de l’Air). Nejprve platily zákazy vjezdu podle plakety Crit´Air a podle lichých a sudých SPZ. Také v případě špičky znečistění ovzduší byla z provozu vyloučena vozidla bez plakety Crit´Air. Vozidla s nejhorší plaketou Crit´Air byla dle SPZ vyloučena z provozu (např. sudé SPZ mohly v určitý den do zóny vjet, liché další den). Vozidla s dostačující plaketou Crit´Air mohla nadále vjíždět do ekologické zóny. 16.11.2017 podepsal prefekt departementu Rhône vyhlášku, která stanovuje opatření, jež mohou vstoupit v platnost v případě dosažení špičky znečistění ovzduší.

17.11.2017 zveřejnila prefektura tiskovým prohlášením katalog opatření.   Zóna ochrany ovzduší ZPA vstupuje v platnost jen po oznámení prefektem, a to v závislosti na stavu počasí. Vozidla nejsou již vylučována na základě sudých či lichých SPZ, ale na základě plakety Crit´Air, která umožní v případě dosažení špičky znečistění ovzduší snížit počet vozidel, která nejvíce zatěžují životní prostředí. Zákazy vjezdu se mohou týkat tříd plakety Crit´Air 4 a 5 a vozidel bez plakety Crit´Air.

Lyon se nachází v departementu Rhône (Nr. 69) v regionu Auvergne-Rhône-Alpes. Krajské město a sídlo prefekta je domovem více než 513.000 obyvatel na ploše cca. 48 km².
Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také v Lyonu zavedena dočasná ekologická zóna (ZPA), která bude v případě trvajícího znečistění ovzduší dle vyhlášky N°69-2017-11-16-002 z 16.11.2017 povinná pro všechna vozidla.

Letecký pohled na Lion

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.
V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu Crit’Air a nespadají do žádné speciální kategorie Crit´Air  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny Lyon

Všechny silnice ve městech Lyon a Villeurbanne patří do oblasti zóny ochrany ovzduší Lyon ZPA. Zákazy vjezdu se netýkají hlavních os A6, A7, A42 a tunelu na A6 přes horu „Fourvière“ a některých vedlejších tahů, které jsou sepsány na straně 7 ve vyhlášce N°69-2017-11-16-002.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Lyon ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
12.12.2016
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Všechny silnice ve městech Lyon a Villeurbanne patří do oblasti zóny ochrany ovzduší Lyon ZPA. Zákazy vjezdu se netýkají hlavních os A6, A7, A42 ani tunelu na A6 přes horu „Fourvière“.
Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.