Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Budoucí francouzské ekologické zóny

Ve Francii porušují od roku 2010 města, obce, úřady a regiony povinnosti a požadavky Evropské komise týkající se směrnice o kvalitě ovzduší.
I přes několik varování ze strany EU nebyly mezní hodnoty pro oxid dusičitý do roku 2019 stále ještě dodrženy. Z tohoto důvodu byla dne 24.10.2019 Evropským soudním dvorem Francie vyzvána, aby rychle zlepšila kvalitu ovzduší a tím nejen zpřísnila pravidla stávajících ekologických zón, ale také nově zavedla mnoho dalších ekologických zón.

Vláda dne 26. listopadu 2018 zavedla nový zákon o mobilitě, aby byly splněny právní požadavky EU, ve kterém se stávající a nově zřízené ekologické zóny nyní nazývají ZFE Zones à faibles émissions, což odpovídá anglickému výrazu LEZ Low Emission Zones.
Podle zákona musí obce, metropolitní oblasti a komuny s více než 100 000 obyvateli nebo ty, které mají plán na ochranu ovzduší (Plan de Protection de l'Atmosphère PPA), zřídit do roku 2020 na svém území pevné nebo dočasné ekologické zóny, aby bylo dosaženo plánovaných hodnot pro prachové částice a oxidy dusíku.

Aby se zlepšilo dodržování a provádění plánovaných zákazů vjezdu, budou zavedeny také kontroly pomocí inteligentních kamerových systémů, které byly od roku 2019 testovány v Paříži a plánují se také ve městě Štrasburk.

Následující francouzská města, obce, departementy a regiony plánují do konce roku 2020 a do roku 2021 rozšířit nebo znovu zavést pevné a dočasné ekologické zóny.

Město/Obce/Region Aktuální informace
Aix-Marseille - Métropole Aix-Marseille Provence Od června 2019 zavedla Marseille zónu ZPA. Nové informace o zavedení zóny ZFE dosud nebyly zveřejněny.
Avignon Dne 25.01.2017 byla zadána studie ke zřízení dočasné ekologické zóny ZPA. Tato zóna by měla být omezena na centrum města a aktivována v případě vysokého znečištění ovzduší.
Clermont-Ferrand - Clermont Auvergne Métropole V současné době nejsou známy žádné další informace
Fort-de-France V současné době nejsou známy žádné další informace
Grenoble – Grenoble-Alpes Métropole Rozšíření pevné ekologické zóny ZFE v únoru 2020 na 28 obcí. Plánovaný časový harmonogram pro zákazy vjezdu: 01.07.2020 zákaz Crit'Air 4, 01.07.2022 zákaz Crit'Air 3, 01.07.2025 zákaz Crit'Air 2.
Lille Metropole Dne 28.06.2019 rozhodla Městská rada o plánu zavedení zóny ZFE. Na podzim roku 2019 bude po předepsané konzultaci s dotčenými osobami vydána odpovídající vyhláška. ZFE zóna vstoupí v platnost v jednotlivých krocích: jako první krok budou od roku 2022 vyloučena z provozu vozidla typu M1 a N1 2-3 bez viněty nebo pouze s vinětami 5 a 4. Zóna bude platit 24 hodin a 7 dní v týdnu.
Lyon – Grand Lyon O zavedení zóny ZFE bylo rozhodnuto dne 28.01.2019. Od 01.01.2020 jsou zakázána nákladní vozidla typu N1, N2 a N3 bez viněty Crit'Air, stejně jako s Crit'Air 5 a 4. Od roku 2021 budou zpřísněny zákazy vjezdu a poté bude mít zákaz i Crit'Air 3.
Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole V současné době nejsou známy žádné další informace
Nice - Métropole Nice Côte d’Azur V současné době nejsou známy žádné další informace
Nancy Po veřejné konzultaci města Nancy o dočasné ZPA by měla být v první polovině roku 2020 aktivována omezení vjezdu. V případě vrcholu znečištění ovzduší může prefekt vyloučit z provozu vozidla bez vinět Crit'Air 4 a 5.
Paris - Métropole du Grand-Paris V oblasti Metropole Paříž byl stanoven časový harmonogram zpřísnění stávající ekologické zóny ZFE Velká Paříž. Od 01.01.2021 bude Crit'Air 4 zakázána, tím se pravidla zóny sladí s pravidly zóny ZFE/ZCR v Paříži. Od 01.07.2022 bude zakázána Crit'Air 3 a od 01.07.2024 bude zakázána Crit'Air viněta č. 2.
Paris Stadt Město Paříž stanovilo časový harmonogram pro zpřísnění stávající zóny ZCR. Od 01.07.2021 bude zóna ZFE/ZCR Paříž sloučena s okolní zónou Metropole Paříž. Od 01.07.2022 bude zakázána Crit'Air 3 a od 01.07.2024 bude zakázána Crit'Air viněta č. 2.
Pays de la Loire / Région Po neustálém špatném stavu ozonu v regionu vydala v létě 2019 prefektura tiskovou zprávu, v níž žádá obyvatele, aby si co nejrychleji obstarali vinětu Crit'Air, protože budou moci být kdykoli vydány zákazy vjezdu. Více podrobností o budoucích zasažených departementech, regionech a obcích v regionu Pays de la Loire, kde bude v roce 2020 zavedena dočasná ekologická zóna ZPA, však zatím není známo.
Reims – Grand Reims V současné době nejsou známy žádné další informace
Rouen - Métropole Rouen Normandie V současné době nejsou známy žádné další informace
Saint-Etienne - Saint-Etienne Métropole Od 01.01.2020 bude v metropoli Saint-Etienne zavedena nová ekologická zóna ZFE/ZCR, do která nebudou moci vjet žádná nákladní vozidla registrovaná před rokem 2001(N2, N3). Zákaz vjezdu bude platit 24 hodin denně.
Strasbourg- Eurométropole de Strasbourg Od 01.01.2021 budou vozidla bez viněty Crit'Air v zóně ZFE/ZCR vyloučena z provozu a pravidla budou zpřísňována každý další rok. Tento plán povede k tomu, že od roku 2025 budou moci v zóně jezdit pouze nejnovější benzinová vozidla a také elektrická a hybridní vozidla. Pro ostatní obce kolem Štrasburku, které také patří do Eurométropole ve Štrasburku, by měl být zákaz dieselových vozidel odstupňovaný do roku 2030.
Toulon - Métropole de Toulon Provence Méditerranée V současné době nejsou známy žádné další informace
Toulouse – Toulouse Métropole K dnešnímu dni byly zveřejněny tři různé scénáře pro plánované ekologické zóny ZFE/ZCR. Konečná pravidla a velikost zóny budou známa v květnu 2020 a vstoupí v platnost ještě v roce 2020

Právní podklady pro francouzské ekologické zóny

V roce 2016 byla zavedena Crit'Air viněta a byly zavedeny z toho vyplývající omezení a zákazy vjezdu, aby mohla francouzská vláda dodržet požadavky evropských právních předpisů o kvalitě ovzduší (směrnice EU 2008/50 / CE), a aby bylo možné snížit neustále se opakující vysoké hodnoty znečištění ovzduší v zemi. Za tímto účelem byly ve Francii definovány a přijaty dva různé právní rámce.

Jedná se o Zákon o energetické transformaci a zelený růst (Loi de transition énergétique: LTE) a ZCR dekret z  28.06.2016, který umožňuje francouzské vládě zavedení pevných ekologických zón (ZCR).

V případě špiček znečištění ovzduší může navíc každý department požádat podle národní fileadmin/lez-france.fr/Gesetze/Nationale_Gesetze/2016-04-07_Arrêté_du_7_avril_2016_relatif_au_déclenchement_de_pollution_de_l_air_ambiant.pdfvyhlášky z 04.07.2016 o zavedení speciálních opatření, která jsou vyhlášena prefektem. Prefekt vyhlásí opatření buď na celém území departmentu, nebo je omezí jen na určitou oblast v rámci departmentu (ZPAd) nebo vyhlásí tato opatření jen uvnitř metropole nebo města ((ZPA).

ZFE Zones à faibles emissions
Nový zákon o mobilitě,  který představila vláda dne 11.26.2018, definuje nový právní rámec pro ekologické zóny, které jsou nyní nově označovány jako „Low Emission Zones“ (zóny s nízkými emisemi).

V této souvislosti budou ve Francii trvalé ZCR ekologické zóny přejmenovány na zóny ZFE(Zones à faibles émissions). Společenství, města a obce které mají více než 100.000 obyvatel, nebo které mají vypracovaný plán pro ochranu ovzduší (PPA=Plan de Protection de l’Atmosphère) by měli zvážit zavedení nízkoemisní zóny (ZFE) na svém území.

Tyto zóny mohou zahrnovat celé město nebo některé části daného města. Ekologická zóna bude poté stanovena podle místního zákona po vydání ekologické studie a po schválení místních úřadů.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.