Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Údolí Arve Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší v údolí Arve ZPA

09.05.2017 podepsal prefekt departementu Haute-Savoie (Annecy) nařízení, které oznamuje zavedení plakety Crit´Air v údolí Arve s platností od 01.01.2018. Toto opatření se týká především nákladní dopravy (> 7,5 t) ve francouzských Alpách, mezi Genfem, Chamonix a Itálií, protože nákladní doprava je příčinou většiny znečistění ovzduší v citlivém údolí řeky Arve.

Příslušný výnos n°DDT 2017-1030 z 09.05.2017 upravuje začátek platnosti ekologické zóny k 01.09.2017 a také podmínky vyhlášení zákazu vjezdu pro jednotlivé EURO třídy. od 01.01.2018 jsou zákazy vjezdu kontrolovány pomocí ekologické známky pro Francii. Aktivaci dočasných zón ochrany ovzduší (ZPA) provádí příslušný prefekt v momentě, kdy to vyžadují hodnoty škodlivin v ovzduší.

Zákazy vjezdu v závislosti na znečistění ovzduší
Zákaz vjezdu se týká pouze nákladních vozidel nad 7,5 t, která nemají žádnou plaketu Crit´Air nebo pouze nedostačující kategorii, a proto v případě dosažení špičky znečistění ovzduší nemohou do zóny vjet. V každém případě bude průjezd zakázán vozidlům s ekologickou známkou pro Francii 5. Vozidla, jichž se zákaz netýká, jsou uvedena na str. 4-7 nařízení, které je zde k dispozici ve francouzštině. Provozu osobních vozidel se zatím dle úřadů tato neřízení netýkají.

Hranice ZPA ekologické zóny v údolí Arve

Opatření se bude týkat 41 měst a obcí zahrnutých do plánu ochrany ovzduší údolí Arve z roku 2012, které leží podél 80 km dlouhého údolí řeky Arve mezi obcí Contamine-sur-Arve na křižovatce dálnic A40/A410 a pramenem Arve za městečkem Argentière (komuna Le Tour).
Silniční doprava v ekologické zóně bude omezena mezi dálničním uzlem A40/A410 na dálnici A40 až po Le Fayet a dále na N205až k odbočce k tunelu Mont Blanc a dále na N1506 do Chamonix a Argentière.

Silnice A40 z Genfu je hlavním tahem k tunelu Mont Blanc, kterým je vedena doprava přes Le Fayet silnicí N205 do italského Turína a Milána.
Podstatné je v této souvislosti zmínit také fakt, že francouzská ministryně životního prostředí Ségolène Royalová zahájila jednání s italskou vládou, jehož cílem je vyhlášení celé oblasti za zónu ochrany ovzduší, tedy na francouzské straně celá N205 – tzn. i mimo oblast Arve od Les Pelerins až po tunel Mont Blanc. V tomto případě by se opatření týkala kompletní dopravy z a do Itálie. Objížďka by v tomto případě neexistovala.
Seznam obcí, kterých se nařízení týká, naleznete zde.

Dálnice A40, která vede údolím Arve, patří k nejfrekventovanějším silnicím mezi severní Evropou a Itálií. Tato dálnice vede k tunelu Mont-Blanc, kterým denně projede cca. 5 000 nákladních vozidel. Geografická poloha údolí Arve, které leží mezi vysokými horami, je důvodem, proč kvůli absenci větru nedochází k úniku pevných částic a tyto naopak dlouhodobě zatěžují ovzduší.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
ZPA ekologické zóny údolí Arve - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na povětrnostních podmínkách, platná při dosažení špičky znečistění ovzduší (> 80 µg/m³ prachových částic) na základě rozhodnutí prefekta po vyhlášení stupně předběžného varování (> 50 µg/m³ prachových částic).
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna údolí Arve ZPA zahrnuje 41 měst a obcí podél 80 km dlouhé oblasti kolem řeky Arve mezi obcemi Contamine-sur-Arve u dálničního uzlu A40/A410 a kolem pramene Arve až k Vallorcine. Týká se provozu mezi dálniční křižovatkou A40/A410 na dálnici A40 do La Fayet i silnice N205 až k odbočce k tunelu Mont Blanc, dále i D15106 do Chamonix a Vallorcine.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.