Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Toulouse Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Toulouse ZPA

26.10.2017 podepsal prefekt departementu Haute-Garonne nařízení, jež zavádí plaketu Crit´Air ve městě Toulouse. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě špičky znečistění ovzduší. Zóna ochrany ovzduší vstupuje v platnost jen v případě zhoršeného počasí a z nařízení prefekta.
Toulouse je krajským městem departementu Haute-Garonne (Nr. 31), v němž sídlí prefekt. Nachází se v regionu Okcitánie. Toulouse je domovem více než 472.000 obyvatel na ploše cca. 118 km².

Letiště Blagnac s velkým závodem Airbus a rozmáhajícím se chemickým průmyslem činí z Toulouse průmyslové centrum regionu Okcitánie. Z těchto důvodů má region dlouhodobě problém s velkým znečištěním ovzduší, které se v zimních měsících ještě zhoršuje. Uvnitř města v městských částech jsou hodnoty znečistění vzduchu v normě, ale hodnoty ozónu překračují pravidelně povolené hranice.

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také ve městě Toulouse zavedena dočasná ekologická zóna (ZPA), která se s platností od 26.10.2017 stane v době přetrvávajícího znečistění ovzduší povinnou pro všechna vozidla, a to dle nařízení N°31-2017-10-26-006 (12 MB) z 01.12.2017.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.
V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu a nespadají do žádné speciální kategori eemisní známky pro Francii  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny Toulouse

Hranice ekologické zóny ZPA zahrnují velké části města a jsou ohraničeny okružním tahem „Périphérique“. Důležité je vědět, že okružní tah (A62, A61, A620) se nachází vně ekologické zóny. V případě nenadálého znečistění ovzduší je vjezd na dálnice okružního tahu povolen.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Toulouse ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.12.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na stavu ovzduší, platí od 3. dne dosažení špičky znečistění ovzduší (> 80 µg/m³ prachových částic) po vyhlášení varovného stavu (> 50 µg/m³ prachových částic).
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Hranice ekologické zóny ZPA zahrnují velké části města a jsou ohraničeny okružním tahem „Périphérique“. Důležité je vědět, že okružní tah (A62, A61, A620) se nachází vně ekologické zóny. V případě nenadálého znečistění ovzduší je vjezd na dálnice okružního tahu povolen.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.