Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Štrasburk Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Štrasburk (eurometropole) ZPA

31.10.2017 podepsal prefekt regionu Bas-Rhin (Nr. 67) vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air v eurometropoli (oblasti) Štrasburku. Nařízení stanovuje katalog opatření, která by měla být použita v případě dosažení špičky znečistění ovzduší. Tato zóna ochrany ovzduší ZPA bude platná pouze vyhlášením prefekta, a to podmíněným povětrnostními podmínkami.

Francouzská eurometropole Štrasburk se nachází v departementu Bas-Rhin v regionu Grand-Est. Zahrnuje 33 obcí na ploše cca. 340 km² a je domovem více než 487.000 obyvatel. Krajské město Štrasburk, v němž sídlí prefekt, má 277.000 obyvatel a rozkládá se na ploše 78 km².
Jako příprava na stále se opakující špičky znečistění ovzduší byla v oblasti eurometropole Štrasburk zavedena dočasně platná ekologická zóna (ZPA), která bude v době přetrvávajícího znečistění ovzduší povinná pro všechna vozidla dle vyhlášky z 31.10.2017.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou emisní známku pro Francii a nespadají do žádné speciální kategorie plaket  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny eurometropole Štrasburk

V tomto případě se dopravní omezení a zákazy vjezdu v ekologické zóně eurometropole Štrasburk ZPA mohou týkat všech 33 obcí, které náležejí k eurometropoli. Vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se nedotkne hlavních tahů A4 (z a do Paříže, přes Remeš a Metz), A35 (podél německé hranice z Basileje na jihu, směrem na Mannheim na severu), N83 (z a do Colmaru), N353 (z a do Offenburgu v Německu) a D1083 (z a do Sélestat), na něž bude stále vjezd povolen.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Štrasburk (eurometropole) ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
31.10.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast ekologické zóny eurometropole Štrasburk ZPA zahrnuje všech 33 obcí oblasti. Těch se mohou dotknout omezení provozu a zákazy vjezdu. V případě dosažení špičky znečistění ovzduší se opatření nedotknou hlavních tahů A4, A35, N83, N353 a D1083, na něž bude vjezd stále povolen.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.