Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Štrasburk Zóna ZCR
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Štrasburk ZCR

Město Štrasburk je od září 2015 součástí projektu „Čistší vzduch ve městě během 5 let“ a z tohoto důvodu obdrželo od francouzského státu finanční podporu při realizaci ambiciózního katalogu opatření proti znečištění ovzduší.

Na základě tohoto projektu byl starostou Rolandem Riesem 16.10.2017 v této evropské metropoli vyhlášen postupný zákaz vjezdu dieselových užitkových vozidel a dieselových nákladních vozidel do roku 2022. 13.04.2018 byl zveřejněn oficiální „Strategický plán pro kvalitu ovzduší“ města Štrasburk, který popisuje harmonogram zavádění trvalé ekologické zóny ZCR. V této zóně bude povinná plaketa Crit'Air u malých přepravních a užitkových vozidel (N1) do 3,5 t a u středních užitkových vozidel a nákladních automobilů (N2) do 7,5 t. Cílem je zbavit silnice v ZCR zóně všech užitkových vozidel do roku 2022.
Tento cíl se již přiblížil, jelikož již platí omezení pro střední a velká užitková vozidla, která budou ještě zpřísněna 01.09.2018. Od tohoto data mohou užitkové vozy N2 do 7,5t vjet a také zastavit v ZCR zóně od 6.00h do 10.30h. Hybridní vozidla a elektrická vozidla (E-Plaketa) mají povolen vjezd od 6h do 11.30h. Pro užitková vozidla skupiny N3 platí již delší dobu absolutní zákaz vjezdu, který bude platit i nadále.
ZCR ekologická zóna bude nejdříve zavedena jen v centru města na velkém ostrově (Grande Ile) a bude ohraničena řekou Ill a jejím vedlejším tokem.

Francouzská evrometropole Štrasburk přímo hraničí s německým městem Kehl am Rhein a žije zde více než 277.000 obyvatel. Okresní město Štrasburk, ve kterém také sídlí prefekt, patří do departmentu Bas-Rhin (Departement Nr. 67) a do regionu Grand-Est.

Vzhledem k tomu, že v evropském hlavním městě Štrasburku je často míra znečištění ovzduší na špičce, byla ve městě zavedena dočasná ekologická zóna ZPA. Tato zóna ZPA bude vyhlášena pouze po rozhodnutí příslušného prefekta v případě, že znečištění ovzduší bude dlouhodobě na špičce.
Na druhé straně platí v zóně ZCR pevná pravidla, která by měla být v příštích letech pro užitková vozidla ještě zpřísněna. Automobily a autobusy by však zatím měly jezdit bez omezení.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Hranice ekologické zóny Štrasburk

Ekologická zóna Štrasburk ZCR bude zpočátku zahrnovat vnitřní střed města, které leží na „Velkém ostrově“ (Grande Île). Tento ostrov je na jihu ohraničem řekou Ill a na severu kanálem „Faux-Rempart“. V budoucnu bude tato zóna zřejmě ještě dále rozšířena.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Štrasburk ZFE - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2018
Druh ekologické zóny:
Časově omezený zákaz vjezdu pro nákladní vozy N2 do 7,5t platí od 10.30 do 6h následujícího dne. Pro hybridní vozidla a elektrická vozidla s E-Plaketou platí tento časově omezený zákaz od 11.30h do 6h následujícího dne.
Peněžité pokuty:
68-450 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna Štrasburk ZFE bude zpočátku zahrnovat vnitřní střed města, které leží na „Velkém ostrově“ (Grande Île). Tento ostrov je na jihu ohraničen řekou Ill a na severu kanálem „Faux-Rempart“.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.