Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Rennes Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Rennes ZPA

20.02.2018 oznámila metropole Rennes zavedení plakety Crit´Air jako opatření proti velkému znečistění ovzduší. Dle příslušné vyhlášky prefekta jsou nařízení platná již od 22.12.2017. Zákazy vjezdu pro konkrétní EURO třídy mohou být vyhlášeny až po přechodné fázi od zimy 2018.
Město Rennes zažilo od 50. let výrazný růst. Díky mnoha investicím do digitálních a nových technologií se stalo atraktivním místem pro sektor služeb na národní úrovni. Díky své atraktivitě se stále musí vypořádávat s vysokými nároky na mobilitu. Doprava je jednoznačně hlavním původcem emisí oxidů dusíku a prachových částic. Pro snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí se metropole Rennes rozhodla zavést zónu ZPA, která bude aktivována v případě dosažení špičky znečistění ovzduší.

Francouzská metropole (spolek obcí) Rennes, největší město regionu Bretagne, se nachází v departementu  Ille-et-Vilaine a zahrnuje 43 obcí. Správním střediskem je hlavní město Rennes.
Metropole Rennes se nachází na ploše 705 km² a čítá asi 439.000 obyvatel. Město Rennes samotné má asi 215.000 obyvatel na ploše 50 km².

Podle dekretu prefekta N°2017-22487 z 22.12.2017 je v případě znečistění ovzduší plaketa Crit´Air povinná pro všechna vozidla.  Neboť detaily k dekretu pro zónu Rennes ZPA budou vyhlášeny až na podzim 2018, platí prozatím pro zónu Rennes ZPA dekret departementu  Ille-et-Vilaine.

Pokud budou hodnoty škodlivin překračovány po dobu 4 dní, budou z provozu vyloučena vozidla bez platné emisní známky pro Francii. Bude-li se situace zhoršovat po dobu dalších dvou dnů, může prefekt vyloučit z provozu i plakety 4 a 5.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Hranice ekologické zóny Rennes ZPA

Hranice ekologické zóny ZPA zahrnují velkou část území města a jsou především definovány obchvatem „rocade“ N136. Je důležité vědět, že obchvat (N136) se nachází vně ekologické zóny. V případě náhlého vyhlášení alarmu znečistění ovzduší  je tedy možné vjet na příslušné dálnice a obchvat.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologická zóna Rennes ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.10.2018
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na stavu ovzduší, platí od 4. dne dosažení špičky znečistění ovzduší (> 80 µg/m³ prachových částic) po vyhlášení varovného stavu (> 50 µg/m³ prachových částic).
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší metropole Rennes ZPA je ohraničena obchvatem N136, který obepíná vnitřní město a není tedy dotčen žádným opatřením.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.