Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Puy-de-Dome/Clermont-Ferrand Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand ZPAd

20.11.2017 podepsal prefekt departementu Puy-de-Dôme vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air v departementu Puy-de-Dôme, která vstoupila v platnost 22.11.2017. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být uplatněna v případě výrazného znečistění ovzduší. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno město nebo obec departementu, pro nějž je zóna závislá na počasí platná.
Zóna  ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu.
V jakém rozsahu a pro která města a obce budou nařízení platit, stanoví prefekt departementu Puy-de-Dôme. To znamená, že v rámci zóny ochrany ovzduší Puy-de-Dôme ZPAd mohou platit místní, časově ohraničené a měnící se zákazy vjezdu, které řidiči musejí dodržovat.  

Departement Puy-de-Dôme (departement č. 63) je jedním ze 12 departementů regionu Auvergne-Rhône-Alpes a je domovem více než 644.000 obyvatel, na ploše cca. 8.000 km².Krajským městem departementu Puy-de-Dôme je město Clermont-Ferrand, které čítá cca. 141.400 obyvatel na ploše asi 42 km², sídlí v něm také prefektura departementu.

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také v departementu Puy-de-Dôme zavedena dočasná ekologická zóna, která bude dle vyhlášky prefekta n°17-02365  povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Prefektura Puy-de-Dôme plánuje v případě špičky znečistění ovzduší několikastupňový katalog opatření. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.

Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, následuje druhé opatření, kterým je vyhlášení alarmu znečistění ovzduší („niveau d’alerte N2“) s možnými zákazy vjezdu pro všechna vozidla, která nemají emisní známku pro Francii. Pokud jsou v rámci druhého stupně alarmu hodnoty škodlivých látek stále nadlimitní, dojde k dalšímu kroku, a sice vyloučení vozidel s plaketami  tříd 4 a 5 z provozu.
Pokud by došlo k dalšímu zhoršení situace, může perefekt vyhlásit zpřísněný stupeň alarmu 2 („niveau d’alerte N2 aggravé“) a vyloučit z provozu další třídy emisní známky pro Francii.

Hranice ekologické zóny Puy-de-Dôme

V tomto případě se dopravní omezení mohou týkat části nebo i celého území departementu Puy-de-Dôme . Až v případě špičky znečistění ovzduší bude prefektem oznámena konkrétní oblast, vníž budou dopravní omezení platná.
V každém případě je třeba počítat s tím, že při vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se nařízení mohou týkat i dálnic A75 (směr Montpellier) a A89 (z a do Bordeaux).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Puy-de-Dôme/Clermont-Ferrand ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
22.11.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší ZPAd- závislá na povětrnostních podmínkách, platná na základě rozhodnutí prefekta buď na celém území nebo jen v částech departementu,a to po vyhlášení předběžného varování při překročení hraničních hodnot škodlivin, např. > 50 µg/m³ prachových částic.
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast zóny ZPAd může teoreticky zahrnovat celé území departementu Puy-de-Dôme. Konkrétní rozsah právě platné zóny je při každé špičce znečistění ovzduší definován nově, a to speciálním, policejním nařízením z rozhodnutí prefekta, které také udává platnost zóny. Může se týkat dálnic departementu A75 a A89.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.