Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Paříž Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Paříž (velká Paříž) ZPA

19.12.2016 podepsal prefekt regionu Ile-de-France vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air ve velké části tzv. velké Paříže (Grand Paris). Nařízení stanovuje katalog opatření, která by měla být použita v případě dosažení špičky znečistění ovzduší v 5 z 8 departementů regionu. Tato zóna ochrany ovzduší ZPA bude platná pouze vyhlášením prefekta podmíněným povětrnostními podmínkami.

Region Ile-de-France je domovem více než 12.082.000 obyvatel na ploše asi 12.000 km². 72 obcí, jichž se opatření zcela nebo zčásti týkají, je součástí 5 departementů a leží na dálnici A 86. Nejznámější z nich je Paříž, Rungis, Vincennes, Asnières, Gennevilliers, Nanterre, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine a Levallois-Perret.
Jako příprava na stále se opakující špičky znečistění ovzduší byla v regionu Ile-de-France zavedena dočasně platná ekologická zóna (ZPA), která se s platností od 02.01.2017 stane v době přetrvávajícího znečistění ovzduší povinnou pro všechna vozidla, a to dle nařízení N°2016-01383 z 19.12.2016.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu a nespadají do žádné speciální kategorie emisní známky pro Francii mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny velké Paříže

V tomto případě se dopravní omezení a zákazy vjezdu v ekologické zóně velké Paříže  ZPA mohou týkat všech 72 obcí, které se nacházejí v okruhu dálnice A 86. V žádném případě se však vyhlášení alarmu znečistění ovzduší nedotkne dálnice A 86, na niž bude stále vjezd povolen.

Oblast ekologické zóny ZPA zahrnuje tyto francouzské departementy: Paříž (Nr. 75), Seine-Saint-Denis (Nr. 93), Val-de-Marne (Nr. 94), Hauts-de-Seine (Nr. 92) a Yvelines (Nr 78).
Obě pařížská letiště (Roissy Charles-de-Gaulle a Orly) se nacházejí mimo ZPA zónu Paříž a zákazy vjezdu se jich – tak jako Disneyland Park (Euro Disney) – nedotknou.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Paříž (velká Paříž) ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
02.01.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast zóny ochrany ovzduší velké Paříže ZPA zahrnuje 72 obcí, které leží uvnitř pomyslného okruhu dálnice A86. Dálničního obchvatu „Boulevard Périphérique“, který obepíná Paříž, se zákazy vjezdu v ekologické zóně Paříž ZPA mohou také týkat. Obě pařížská letiště (Roissy Charles-de-Gaulle a Orly) – stejně jako Disneyland Park – se nacházejí vně zóny a zákazy vjezdu se jich tedy netýkají.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.