Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Paříž Zóna ZCR
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna Paříž (Město Paříž) ZCR

Již 01.09. 2015 byla v Paříži zavedena první ekologická zóna ZCR (Zone à Circulation Restreinte). Do této zóny měly zakázán vjezd pouze autobusy, které byly registrovány před 01.10.2001. Od 01.7.2016 je povinnost mít plaketu Crit’Air, tím mají zakázán vjezd do ZCR ekologické zóny Paříž také osobní vozy a vozidla kategorie N1, které byly registrovány před 01.01.1997.
25.06.2019 byla prefekturou a pařížskou radnicí podepsána vyhláška N°2019 P15655, která od 01.07.2019 zpřísňuje podmínky pro vjezd vozidel s plaketami Crit’Air. Vyhláška bude zatím v platnosti 5 let. Od tohoto data mají povolen vjezd pouze vozidla s emisní známkou pro Francii E, 1, 2 a 3. Toto omezení platí od pondělí do pátku mezi 8 a 20 hodinou. Nákladní vozy a autobusy mají zakázán vjezd také o víkendu a o svátcích mezi 8 a 20 hodinou. Tato ekologická zóna je vyznačena dopravními značkami.

Od 01.07.2019 začala platit přísnější pravidla a viněta č.4 je ve městě Paříž definitivně vyloučena z provozu.

Hlavní město Francie je městem a zároveň jedním z 8 departmentů regionu Ile-de-France. V Paříži žije přes 2.206.000 obyvatel na rozloze kolem 105 km².

Doprava ve městě je velmi hustá a často obtížná. Po dálničním okruhu „Boulevard Périphérique“ projede denně 270.000 vozidel, a tím je nejrušnější městskou dálnicí v Evropě. To je jedním z důvodů, proč je v téměř v 90 % Paříže silně znečištěný vzduch. Za účelem zlepšení kvality ovzduší a tím i kvality života obyvatel se místní úřady rozhodly v budoucnu více zaměřit na dopady dopravy na životní prostředí. Proto byla zřízena ZCR ekologická zóna Paříž, zákazy vjezdu a plakety Crit’Air.

Od ledna 2021 platí ve městě Paříž stejná pravidla jako v rámci dálničního okruhu A86 v ekologické zóně ZFE Grand Paris. Jakmile budou pravidla v obou těchto zónách stejná, plánuje se, že další dohled uvnitř a na hranicích oblasti Velké Paříže bude zajištěn automatizovanými kamerovými systémy. Další zpřísnění pravidel pro vstup do Paříže bude následovat v příštích několika letech. Do července 2022 bude vyloučena viněta č. 3 a v lednu 2024 viněta č. 2.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Hranice ekologické zóny Paříž

Ekologická zóna Paříž ZCR zahrnuje celé území francouzského hlavního města, které se nachází uvnitř městského okruhu „Boulevard Périphérique“. Tento silniční okruh je hranicí této ekologické zóny, sám ale do ZCR zóny nepatří.
Oba dva velké pařížské parky (Bois de Boulogne und Bois de Vincennes) se nacházejí mimo ZCR zónu, a proto se na ně stejně jako na všechny ulice, které se nacházejí mimo silniční okruh, nevztahuje zákaz vjezdu.

Od 01.07.2019 platí na pařížském vnitřním městském okruhu Boulevard Périphérique, v Bois de Boulogne a Bois de Vincennes pravidla okolních ekologických zón ZFE Grand Paris. Kromě toho se město Paříž (Paříž ZCR) nachází v zóně Paříž ZPA. Z tohoto důvodu mohou být kdykoliv aktivovány dočasné zákazy vjezdu a Crit'Air číslo 3 může být vyloučena z provozu.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Paříž Město ZFE - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.09.2015
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 08:00-20:00
Peněžité pokuty:
68-450 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Od 01.07.2019 platí na pařížském vnitřním městském okruhu Boulevard Périphérique, v Bois de Boulogne a Bois de Vincennes pravidla okolních ekologických zón ZFE Grand Paris. Kromě toho se město Paříž (Paříž ZFE) nachází v zóně Paříž ZPA.
Zvláštní úprava pro Paříž:
Zákaz jízdy pro L, M1, N1 < 3,5 t o víkendech a svátcích.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.