Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Paříž Zóna Grande Paris ZFE
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna ZCR / ZFE Velká Paříž

Od 01.07.2019 byla v oblasti Velké Paříže zřízena další ekologická zóna (Grand Paris ZFE), která v podstatě odpovídá oblasti uvnitř dálničního okruhu A86.
Ekologická zóna Velká Paříž, o které bylo Metropolitní radou Paříže rozhodnuto valnou většinou dne 12.11.2018, je trvalou, pevně stanovenou a nezávislou zónou „Zone à Faibles Emissions“ / ZFE), která odpovídá Low Emission Zone (LEZ). Dříve platný termín pro francouzskou ekologickou zónu ZCR (Zone à Circulation Reinreinte) se v současné době se zavedením ZFE Grand Paris změnil na termín ZFE.
ZFE Velká Paříž má v příštích letech platit ve všech 79 komunách a obcích Velké Paříže. Od 01.07.2019 však platí pravidla ekologické zóny pouze ve 47 ze 79 obcí, takže nejdříve vznikla nová obrovská spleť měst a obcí s různými předpisy (ekologické zóny).

V současné době se 47 obcí nové ekologické zóny Grand Paris ZFE dohodlo na společných pravidlech a výjimkách. Byl také přijat harmonogram pro další zpřísnění zákazů řízení.
Jména a oblasti zúčastněných obcí byly zveřejněny v médiích dne 26.06.2019. Od 01.07.2019 mají tedy povolen vjezd do nové zóny pouze vozy označeny vinětou  E, 1, 2, 3 a 4 od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00. Vjezd bez viněty nebo s vinětou č. 5 je zakázána. Pro nákladní vozidla (N2, N3) a autobusy platí zákaz také o víkendech a o svátcích od 8 do 20 hodin.

Podle dalšího harmonogramu se předpokládá, že také vozidla s emisní známkou 4 budou od ledna 2021 definitivně vyloučena z provozu. Dále budou v červenci 2022 vyloučeny z provozu emisní známky 3 a emisní známky 2 v lednu 2024.

Při dodržení daného plánu to znamená, že od ledna 2021 budou platit stejná pravidla v ekologické zóně Velká Paříž jako v ekologické zóně ZCR města Paříž. Jednotných pravidel však lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se k ekologické zóně připojí i zbývající obce a komuny.
Pokud se tak stane je předběžně v plánu, že uvnitř a také na hranicích metropolitní oblasti Paříže budou instalovány automatizované kamerové systémy, aby dohlížely na dodržování pravidel.
Celkově se oblast Velké Paříže (Métropole du Grand Paris) včetně města Paříže skládá z 131 obcí, má asi 7 milionů obyvatel a má rozlohu asi 815 km². Od 01.07.2019 se pravidla nové zóny týkají asi 5,61 milionu obyvatel ve 47 obcích po celé oblasti města Paříž.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Zóna Grand Paris ZFE je označena modrou tečkovanou linií. V aplikaci Green Zones je k dispozici zoomovatelná interaktivní mapa.
Zdroj obrázku: Préfet de la Région d’Ile de France / metropolegrandparis.fr

V současné době se plánuje, že do konce roku 2021 nebudou v ekologické zóně Grand-Paris ukládány žádné pokuty a řidiči vozidel, kteří se dopustí přestupku, budou jen pedagogicky o své chybě informováni.
To však není jistá ochrana před vysokými pokutami, protože zóna Grand-Paris je závislá na ekologické zóně ZPA Paříž. Zde je ročně vydáno pro Crit'Air viněty 5, 4 a 3 mnoho zákazů vjezdu. Jsou to zejména masivní zákazy vjezdu v letních měsících, které se týkají přibližně 60% všech vozidel.

Již od 01.09.2015 byla v Paříži zavedena pevná ekologická zóna Paříž ZCR v rámci vnitřního městského okruhu Boulevard Périphérique, ve kterém byla navíc od 01.07.2017 pro všechna vozidla zavedena povinnost vlastnit Crit'Air vinětu.
Momentálně zde byla dne 01.07.2019 pravidla opět zpřísněna a vjezd mají povolen pouze vozidla s vinětou Crit'Air E, 1, 2 a 3. Konkrétně to znamená, že osobmí vozy, lehká užitková vozidla N1 schválená před 1. 1. 2001, nákladní automobily a autobusy registrované před 01.10.2006 mají definitovně zakázán vjezd.

Hranice ekologické zóny Grand Paris

Původně se měla zóna vztahovat na všech 79 obcí, z nichž většina je uvnitř dálnice A86. Protože ale není žádná obec povinna zavést pravidla zóny, platí pravidla pouze ve 47 ze 79 obcí. Výsledná mapa ekologické zóny vypadá jako patchworková přikrývka a Green-Zones ji nabízí ve své aplikaci. Mapa ukazuje platnost ekologické zóny Grand Paris v mnoha (ale ne všech) obcích v rámci A86 a některých mimo A86, stejně jako ve dvou městských lesích v Paříži "Bois de Boulogne" a "Bois de Vincennes".
Hodně využívaný dálniční okruh A86 je vyňat z předpisů zóny Grand Paris ZCR/ZFE. Pařížský bulvár Périphérique, který se nachází mimo zónu Paříže ZCR, je nyní v zóně Grand Paris ZCR/ZFE.

Stálá zóna Grand Paris ZCR/ZFE nesmí být zaměňována s trvalou zónou Paříž ZCR , ve které jsou ještě přísnější pravidla, stejně tak jako s dočasnou zónou Paříž ZPA, která často vstupuje v platnost v závislosti na povětrnostních podmínkách a znečištění ovzduší a jejíž zákazy a pravidla mají přednost a ruší platnost dvou ostatních zón.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Paříž A86 (uvnitř) ZFE - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.07.2019
Druh ekologické zóny:
Stále platná, 08:00-20:00
Peněžité pokuty:
68-375 Euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Původně se měla zóna vztahovat na všech 79 obcí, z nichž většina je uvnitř dálnice A86. Protože ale není žádná obec povinna zavést pravidla zóny, platí pravidla pouze ve 47 ze 79 obcí. Výsledná mapa ekologické zóny vypadá jako patchworková přikrývka a Green-Zones ji nabízí ve své aplikaci. Mapa ukazuje platnost ekologické zóny Grand Paris v mnoha (ale ne všech) obcích v rámci A86 a některých mimo A86, stejně jako ve dvou městských lesích v Paříži "Bois de Boulogne" a "Bois de Vincennes".

Hodně využívaný dálniční okruh A86 je vyňat z předpisů zóny Grand Paris ZCR/ZFE. Pařížský bulvár Périphérique, který se nachází mimo zónu Paříže ZCR, je nyní v zóně Grand Paris ZCR/ZFE.

Stálá zóna Grand Paris ZCR/ZFE nesmí být zaměňována s trvalou zónou Paříž ZCR , ve které jsou ještě přísnější pravidla, stejně tak jako s dočasnou zónou Paříž ZPA, která často vstupuje v platnost v závislosti na povětrnostních podmínkách a znečištění ovzduší a jejíž zákazy a pravidla mají přednost a ruší platnost dvou ostatních zón.
Zvláštní úprava pro Paříž:
Zákaz jízdy pro L, M1, N1 < 3,5 t o víkendech a svátcích.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.