Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Marseille Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

ZPA- Zóna ochrany ovzduší Marseille

07.06.2019 byla prefektem departementu Bouches-du-Rhône podepsána vyhláška, nahrazující předchozí seznam opatření v případě maxima znečištění ovzduší, a tím byla zavena v centru Marseille nová dočasná ekologická zóna ZPA.
Podle vyhlášky může prefekt v nově definované zóně uvnitř města v případě maxima znečištění ovzduší vydat zákazy vjezdu. Od druhého dne od vydání varování nemají povoleno vozidla tranzitní přepravy nad 3,5 tuny projet zónou. Zákazy a omezení platí navíc od 4. dne od vydání varování u všech vozidel, která nemají Crit'Air vinětu nebo mají pouze vinětu kategorie 5 nebo 4. Zákaz vjezdu je platný následující den od oznámení od 6.00 h do 20.00 h až do doby, kdy hodnoty znečišťujících látek opět odpovídají předepsaným limitům.
Město Marseille se nachází v departementu Bouches-du-Rhône (department č. 13) a žije zde více než 862 000 obyvatel na ploše 241 km². Marseille je také krajské město departementu Bouches-du-Rhône.

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také v departementu Bouches-du-Rhône zavedena dočasná ekologická zóna, která bude dle vyhlášky prefekta z 07.06.2019 povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Prefektura departementu plánuje v případě špičky znečistění ovzduší několikastupňový katalog opatření. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud některá z výše uvedených hodnot znečišťujících látek zůstane i po vyhlášení varování nad uvedenými hodnotami, bude v dalším kroku vydán zákaz vjezdu pro všechny typy vozidel. To znamená, že vozidla, která nemají Crit'Air viněty a vozidla, která mají pouze vinětu 4 a 5 budou okamžitě vyloučeny z provozu. Povolený vjezd tedy budou mít pouze viněty kategorií 1-3.

Hranice ekologické zóny Marseille

Zóna se nachází v centru Marseille. Na západě je ohraničena mořem, severně dálnicí A557, Boulevard de Plombières a Avenue Alexandre Fleming, východně Boulevard du Maréchal Juin, Boulevard Françoise Duparc, Boulevard Sakakini, Boulevard Jean Moulin a Boulevard Rabatau Daniel Matalon jižně Avenue du Prado.
Přístav Marseille, tunely v přístavu (Vieux Port, la Joliette, la Major), dálnice A55 a A50, Avenue du Prado a tunel Prado, stejně jako bulvár Euroméditerranée Quai d'Arenc do Porte de Chanterac nejsou součástí ekologické zóny a lze tudy projet.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Annency ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
07.06.2019
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší ZPA- závislá na povětrnostních podmínkách, platná z rozhodnutí prefekta po vyhlášení předběžného varování při překročení hraničních hodnot škodlivin, např. > 50 µg/m³ prachových částic.
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna se nachází v centru Marseille. Na západě je ohraničena mořem, severně dálnicí A557, Boulevard de Plombières a Avenue Alexandre Fleming, východně Boulevard du Maréchal Juin, Boulevard Françoise Duparc, Boulevard Sakakini, Boulevard Jean Moulin a Boulevard Rabatau Daniel Matalon jižně Avenue du Prado.
Přístav Marseille, tunely v přístavu (Vieux Port, la Joliette, la Major), dálnice A55 a A50, Avenue du Prado a tunel Prado, stejně jako bulvár Euroméditerranée Quai d'Arenc do Porte de Chanterac nejsou součástí ekologické zóny a lze tudy projet.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.