Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Lyon Zóna ZFE
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna ZFE Lyon

Od 01.01.2019 vstoupila v Lyonské metropoli v platnost nová, trvale platná ekologická zóna (ZFE), která platí ve třech komunách metropole a týká se pouze komerčních vozidel. Dané kategorie vozidel - dodávky a nákladní vozidla - jsou v regionu zodpovědné za 51% emisí NOx a 41% emisí PM10.
Již v dubnu 2018 představila metropole Lyon strategický plán proti znečišťování ovzduší (Feuille de route sur la qualité de l'air), jehož hlavní částí je pevná ekologická zóna, která zabraňuje vjezdu nákladních vozidel a lehkých užitkových vozidel, a tím má znečišťování s NOx snížit na polovinu.
Spolu s odpovídajícím „Oxgenovým plánem“ a novou pevnou ekologickou zónou musí být do roku 2030 splněny nejen povolené mezní hodnoty EU, ale také doporučené cíle pro obyvatelstvo WHO.

Ekologická zóna Lyon ZFE, o které rozhodla Rada Metropole v Lyonu dne 28.09.2018, je stálou, trvale zavedenou a na počasí nezávislou zónou („Zone à Faibles Emissions“ / ZFE), která odpovídá zóně s nízkými emisemi (LEZ).
Dne 4. července 2019 podepsal prezident Metropole v Lyonu oficiální vyhlášku N° 2019-ZFE-001, která vstoupila v platnost 1. ledna 2020 a podrobně popisuje pravidla ekologické zóny.
Od počátku platnosti již nemohou vjet do LEZ všechna lehká užitková vozidla (N1) a nákladní vozidla (N2, N3), která nemají vinětu nebo mají pouze emisní známku pro Francii 4 nebo 5. Zákaz vjezdu platí, s různými výjimkami, každý den v týdnu a 24 hodin denně. Další omezení jsou plánována od roku 2021.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Trvalá zóna ZFE Lyon by neměla být zaměňována s dočasnou zónou ZPA v Lyonu, ačkoli hranice dočasné zóny ZPA přesně odpovídá hranici zóny ZFE. V případě znečištění ovzduší, které je závislé na počasí, proto vstupují v platnost zákazy vjezdu, které pak přepisují pravidla zóny ZFE. Více informací o výjimkách a aktuálním stavu vjezdu do ekologické zóny a také přesnou mapu ekologické zóny ZFE Lyon najdete zde v aplikaci Green-Zones App.

Hranice ekologické zóny Lyon

Všechny silnice ve městech Caluire-et-Cuire, Lyon a Villeurbanne patří do ekologické zóny ZFE v Lyonu. Zákazy vjezdu se netýkají hlavních os A6, A7, A42 a tunelu na A6 přes horu „Fourvière“ a některých vedlejších tahů, které jsou sepsány na straně 11 ve vyhlášce N°2019-ZFE-001.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Lyon ZFE - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.2020
Druh ekologické zóny:
stálý platný
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
ZFE v Greater Lyon pokrývá téměř všechny části Lyonu, části měst Villeurbanne, Bron a Vénissieux v okruhu (Laurent Bonnevay), stejně jako celé město Caluire-et-Cuire. Vyloučeny jsou severní okruh (Périphérique Nord) a tzv. Slunné dálnice A6 a A7.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.