Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Lille Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Lille (oblast Lille) ZPA

05.07.2017 podepsalo pět prefektů regionu Hauts-de-France vyhlášku Nr. 156, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air. Nařízení stanovuje katalog opatření, která by měla být použita v případě dosažení špičky znečistění ovzduší.
18.07.2017 byla tiskovým prohlášením prefektury zveřejněna opatření, která mohou být v případě dosažení špičky ovzduší použita ve 12 obcích oblasti Lille (Grand Lille).Zóna ochrany ovzduší ZPA bude vyhlášena pouze z rozhodnutí prefekta, a to v závislosti na stavu počasí.
Metropole Lille (oblast Lille) se nachází v departementu Nord (Nr. 59) v regionu Hauts-de-France. Metropole zahrnuje celkem 90 obcí na ploše cca. 648 km² a je domovem více než 1.134.000 obyvatel.
Město Lille, v němž sídlí prefekt, je krajským městem departementu. Rozkládá se na ploše asi 35 km² a čítá asi 233.000 obyvatel.

Kromě Lille leží v zóně ochrany ovzduší následujících 11 obcí: Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille a Sequedin.
Jako příprava na stále se opakující špičky znečistění ovzduší byla v oblasti Lille zavedena dočasně platná ekologická zóna (ZPA), která bude v době přetrvávajícího znečistění ovzduší povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu a nespadají do žádné speciální kategorie emisní známky pro Francii mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny oblasti Lille

Zóna ochrany ovzduší oblasti Lille ZPA zahrnuje celkem 12 obcí: Lille a blízké okolí (Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille a Sequedin).
V rámci ekologické zóny se nacházejí hlavní osy A1 (z a do Paříže), A22 (z a do gentu v Belgii), A25 (z a do Dunkerque), N227 (mezi dálnicemi A22 a A27 směrem Brusel) a D652 (mezi dálnicemi A22 a A25). Ani jeden z těchto hlavních tahů nebude zákazy vjezdu dotčen.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Lille (oblast Lille) ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
18.07.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší oblasti Lille ZPA zahrnuje celkem 12 obcí: Lille a blízké okolí (Hellemmes, Lambersart, Lezennes, Lomme, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille a Sequedin).
Hlavních tahů A1, A22, A25, N227 a D652, které procházejí zónou ochrany ovzduší oblasti Lille, se zákazy vjezdu nedotknou.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.