Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Lille Zóna ZCR
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Ekologická zóna ZCR v Lille

Lille je velkoměsto v severní Francii na hranicích s Belgií. Lille je prefekturou departementu Nord (Departement č. 59) a hlavním městem regionu Hauts-de-France. Městu Lille se přezdívá „hlavní město Flander“ a má cca. 235.000 obyvatel.

Dne 10.02.2017 bylo na zasedání rady metropolitní oblasti Lille (Métropole européenne de Lille) přijato rozhodnutí o zřízení ekologické zóny ZCR a byly zahájeny všechny potřebné právní postupy, které povedou k jejímu zřízení. Tento proces zahrnuje studii, která představí všechna opatření, která by měla být nutně zavedena. Vysvětluje nutnost jejich zavedení z důvodu vysoce znečištěného ovzduší a také určuje cíle, kterých by mělo být po zavedení dosaženo – zlepšení kvality ovzduší a také snížení zatížení obyvatelstva.

V ustanovení je uvedeno, že budou zahájeny konzultace s obyvateli, kteří žijí v této oblasti, zájmovými skupinami a jinými spolky, budou zohledněny všechny návrhy a námitky, které by měli být zohledněny při zavedení trvalé ekologické zóny. Toto ustanovení k zavedení ZCR zóny bude vydáno v roce 2019 a bude výsledkem těchto konzultačních procesů a bude zde také popsána proveditelnost tohoto opatření. Zavedení zóny ZCR Lille je plánováno v průběhu roku 2019, kdy by měla vstoupit v platnost.

Pravidla a zákazy vjezdu popsané v tomto ustanovení budou muset být dodržovány.
Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Vedle plánované zóny Lille ZCR byla již 18.07. 2017 Radou metropolitní oblasti Lille zavedena zóna ochrany ovzduší ZPA. Tato zóna ochrany ovzduší Lille ZPA bude vyhlášena pověřeným prefektem pouze v případě, že bude špatný stav ovzduší. Lille zóna ZCR, která bude vyhlášena v roce 2019 pak tuto zónu Lille ZPA doplní.

Hranice ekologické zóny ZCR Lille

Lille je centrem spolku obcí s názvem Métropole Européenne de Lille, k němuž náleží také všechny přiléhající obce. Kromě venkovsky položených obcí Ennetières-en-Weppes, Capinghem, Prémesques, Pérenchies a Lompret na západě, jsou všechny ostatní okolní obce v bezprostředním spojení s městskou zástavbou.

Hranice ZCR ekologické zóny se s největší pravděpodobností omezí na centrum města Lille. Přesné hranice ZCR ekologické zóny budou známy po zveřejnění již zadané studie o proveditelnosti zóny na konci roku 2018.

Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.