Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Isère/Grenoble Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Isère / Grenoble ZPAd

02.01.2018 podepsal prefekt departementu Isère nařízení, které popisuje katalog možných opatření, jež je možné použít v případě dosažení špičky znečistění ovzduší. K nim patří také zákazy vjezdu vycházející z různých druhů plakety Crit´Air. Nařízení vstupuje v platnost po podpisu prefekta. Nová regionální zóna ochrany ovzduší doplňuje stávající zóny ochrany ovzduší kolem města Grenoblu, které se nacházejí na území Isère. Nařízení tedy rozšiřuje možnost vyhlášení zákazu vjezdu při dosažení špičky znečistění ovzduší v oblasti kolem Grenoblu. Zvláštností je, že až v případě dosažení špičky znečistění ovzduší bude oznámeno, v kterém městě či obci v rámci departementu vstoupí zóna v platnost. Zóna ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu. Je k tomu potřeba zvláštní nařízení prefekta nebo lokálního policejního prezidenta. To znamená, že v rámci Isère ZPAd mohou platit různé zákazy vjezdu v různých obcích, jimž se řidiči budou muset přizpůsobit.

Isère je jedním z 12 departementů (departement č. 38) regionu Auvergne-Rhône-Alpes a čítá asi 1.251.000 obyvatel na ploše cca. 7.430 km². Grenoble se 160.000 obyvateli na ploše 18 km² je krajským městem departementu Isère, v němž sídlí prefekt.

Podle informací regionálního institutu pro kvalitu ovzduší „ATMO Auvergne-Rhône-Alpes“ dochází v departementu Isère pravidelně ke kulminaci znečistění ovzduší, která se zhoršuje především v zimě. Proto byla zavedena také dočasná ekologická zóna, která je v případě trvajícího znečistění ovzduší podle nařízení prefekta n°38-2018-01-02-004 povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě špičky znečistění ovzduší může prefektura pracovat dle katalogu opatření v několika stupních. Po vyhlášení předběžného varování je v prvním kroku vyhlášen alarm znečistění ovzduší („niveau d’alerte N1“) stupně 1. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud hodnoty škodlivin zůstanou i po dvou dnech stále nad povolenou hranicí, přistupuje se k druhému opatření, a sice vyhlášení alarmu znečistění ovzduší („niveau d’alerte N2“) spojenému se zákazy vjezdu, které po dvou dnech trvajícího alarmu povolují vjezd pouze vozidlům s plaketou Crit´Air E 1, 2, 3, 4, 5.
Trvá-li stupeň 2 déle než 2 dny, mohou být z provozu vyloučena také všechna vozidla s plaketou 4 a 5
Po prvních dvou stupních může prefekt vyhlásit třetí stupeň alarmu, která je zpřísněním druhého stupně (oficiální pojmenování je „niveau N2 aggravé“). V rámci tohoto třetího stupně může prefekt vyloučit z provozu další třídy Crit´Air plaket.

Zvláštní ustanovení týkající se stupňů znečistění
V rámci třetího stupně („niveau N2 aggravé“) může prefekt dle svého nařízení vyloučit z provozu na území svého departementu blíže neurčený počet tříd ekologických známek pro Francii. Není tedy nikdy jisté, s kterou třídou plakety bude možné v případě špičky znečistění ovzduší na území vjet. Lze však předpokládat, že u třídy plakety E, 1 a 2 jsou zákazy vjezdu nepravděpodobné.

Hranice ekologické zóny Isère

Hranice ZPA zóny ve Francii jsou zpravidla stanovovány prefektem.
Departement Isère je rozdělen do tří geografických celků, které se nazývají „vzduchové oblasti“: oblasti Lyon a Nord-Isère, oblast Grenoble a alpská oblast Isère. Zatímco v rámci oblastí Lyon a Nord-Isère i alpském Isère mohou být zákazy vjezdu vyhlášeny plošně, omezují se zákazy vjezdu v Grenoblu podle vyhlášky prefekta na stávající zónu ochrany ovzduší Grenoble ZPA.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Isère/Grenoble ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
04.01.2018
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna zahrnuje teoreticky celý departement Isère. V rámci oblasti Grenoble budou platit hranice stávající zóny Grenoble ZPA. Během každé špičky znečistění ovzduší bude navíc nově definován rozsah aktivované zóny, který bude oznámen samostatnou vyhláškou, která také stanoví platnost zóny. Dálnice, které mohu spadat do území zón v departementu Isère jsou A41, A43, A48, A49 a A51.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.