Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Hérault/Montpellier Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Hérault / Montpellier ZPAd

04.08.2017 podepsal prefekt departementu Hérault vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air v departementu. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být uplatněna v případě výrazného znečistění ovzduší. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno město nebo obec departementu, pro nějž je zóna závislá na počasí platná.
Zóna  ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu.
V jakém rozsahu a pro která města a obce budou nařízení platit, stanoví prefekt departementu Hérault. To znamená, že v rámci zóny ochrany ovzduší Hérault ZPAd mohou platit místní, časově ohraničené, měnící se a jen stěží předvídatelné zákazy vjezdu, které řidiči musejí dodržovat.

Departement Hérault (departement č. 34) je jedním ze 13 departementů regionu Okcitánie a je domovem více než 1.107.000 obyvatel, na ploše cca. 6.200 km². Krajským městem departementu Hérault je město Montpellier, které čítá cca. 278.000 obyvatel na ploše asi 57  km², sídlí v něm také prefektura departementu.

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také v departementu Hérault zavedena dočasná ekologická zóna, která bude při trvajícím znečistění ovzduší dle vyhlášky prefekta  z 04.08.2017 povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Prefektura departementu plánuje v případě špičky znečistění ovzduší několikastupňový katalog opatření. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu a nebo mají nedostatečnou kategorii plakety, mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny Hérault

V tomto případě se dopravní omezení mohou týkat částí departementu Hérault. Až v případě špičky znečistění ovzduší bude tiskovou zprávou prefektem oznámena konkrétní oblast, vníž budou dopravní omezení platná.
V kařdém případě je třeba vést v patrnosti, že při vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se nařízení mohou týkat i dálnic A9 (z Perpignan do Orange) a A75 ( z a do Clermont-Ferrand).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Hérault/Montpellier ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
04.08.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší ZPAd- závislá na povětrnostních podmínkách, platná z rozhodnutí prefekta po vyhlášení předběžného varování při překročení hraničních hodnot škodlivin, např. > 50 µg/m³ prachových částic.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast zóny ZPAd může teroreticky zahrnovat celé území departementu Hérault. Konkrétní rozsah aktivované zóny je stanoven vždy nově během špičky znečistění ovzduší a vyhlášen prefektem výnosem, který také oznámí platnost zóny. Dálnice, jichž se může nařízení v departementu týkat, jsou A9 a A75.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.