Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Haute-Savoie/Annecy Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Haute-Savoie / Annecy ZPAd

23.10.2017 podepsal prefekt departementu Haute-Savoie nařízení, jímž vyhlásil zavedení plakety Crit´Air na území departementu. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě výrazného znečistění ovzduší pro různé typy vozidel a Euro-tříd. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno, v kterém městě či obci v rámci departementu vstoupí zóna v platnost. Zóna ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu. Je k tomu potřeba zvláštní nařízení prefekta nebo lokálního policejního prezidenta. To znamená, že v rámci ZPAd Haute-Savoie mohou platit různé zákazy vjezdu v různých obcích, jimž se řidiči budou muset přizpůsobit.

Haute-Savoie (departement č. 74) je jedním z 12 departementů regionu Auvergne-Rhône-Alpes a čítá asi 794.000 obyvatel na ploše cca. 4.400 km². Annecy s 126.000 obyvateli na ploše 67 km² je krajským městem Haute-Savoie, v němž sídlí prefekt.

Podle informací regionálního institutu pro kvalitu ovzduší ATMO Auvergne-Rhône-Alpes dochází v departementu Haute-Savoie pravidelně ke špičkám znečistění ovzduší, které se zhoršují především v zimě. Proto je zavedena i dočasná ekologická zóna, která bude dle nařízení prefekta n°PAIC-2017-0074 při trvajícím znečistění ovzduší povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě špičky znečistění ovzduší může prefektura pracovat dle katalogu opatření v několika stupních. Po vyhlášení předběžného varování je v prvním kroku vyhlášen alarm znečistění ovzduší („niveau d’alerte N1“) stupně 1. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.

Zůstane-li některá z hodnot škodlivin stále nad povolenou hranicí, následuje druhé opatření (zpravidla/běžně po dvou dnech), a sice vyhlášení alarmu znečistění ovzduší  („niveau d’alerte N2“) spojeného se zákazy vjezdu, které v případě dvou dnů trvajícího alarmu povllí bvjezd pouze vozidlům s plaketou E, 1, 2, 3, 4, 5.

Po prvních dvou stupních může prefekt vyhlásit třetí stupeň alarmu, který je zpřísněním druhého stupně (oficální označení „niveau N2 aggravé“). V tomto celkově třetím stupni je možné z provozu vyloučit nařízením prefekta ještě třídy 4 a 5 ekologické známky pro Francii.

Hranice ekologické zóny Haute-Savoie

Hranice ZPA zóny ve Francii jsou zpravidla stanovovány prefektem.
V tomto případě se však může týkat celého území departementu Haute-Savoie. Až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámena konkrétní oblast platnosti zóny s konkrétně platnými omezeními provozu, a to zvláštní vyhláškou, která může být vydána v rámci jednoho dne.
V každém případě je třeba vědět, že při vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se zákazy mohou týkat i dálnic A40 (na území departementu v blízkosti Genfu) a A41 z a do Chambery.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Haute-Savoie/Annecy ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
27.10.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna zahrnuje teoreticky celý departement Haute-Savoie. Konkrétní oblast aktivní zóny je stanovována vždy nově během špičky znečistění ovzduší, a to novou konkrétní vyhláškou, které oznamuje platnost zóny. Dálnice, které mohu spadat do území zón v departementu Haute-Savoie jsou A40 a A41.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.