Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Grenoble Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Grenoble-Alpes Métropole ZPA

09.12.2016 oznámila metropole Grenoble-Alpe z důvodu zvyšujících se hodnot znečistění ovzduší zavedení plakety Crit´Air na svém území. Příslušné nařízení prefekta ustanovilo začátek platnosti ekologické zóny k 01.01.2017, od této doby mohou být vyhlašovány zákazy vjezdu pro konkrétní EURO třídy.
Francouzská metropole Grenoble-Alpes se nachází v departementu Isère (Nr. 38) v regionu Auvergne-Rhône-Alpes. Metropole zahrnuje 49 obcí a je domovem více než 446.000 obyvatel na území cca. 541 km². Město Grenoble se svými 161.000 obyvateli na ploše 18 km² je krajským městem departementu Isère.

Dopad na komerční dopravu i turistický ruch je zásadní, neboť nařízení se týká i dálnic a rychlostních silnic. Všichni cestující, kteří plánují jet z centrální Francie přes Lyon na jih a z Grenoblu směrem na Aix-en-Provence a Nice, se mohu setkat se zákazy vjezdu. Důležité je poznamenat, že v centru Grenoblu je pro některé typy vozidel plaketa Crit´Air povinná stále.

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také v metropoli Grenoble-Alpes zavedena dočasná ekologická zóna (ZPA), která bude dle vyhlášky N°38-2016-12-09-004 z 09.12.2016 povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu a nespadají do žádné speciální kategorie ekologické známky pro Francii  mohou být z provozu vyloučena.

Hranice ekologické zóny Grenoble-Alpes Métropole

Ekologická zóna Grenoble-Alpes ZPA zahrnuje všech 49 obcí metropole. Území se táhne podél dálnice A41 až k mýtné bráně Crolles a podél dálnice A48 až k mýtné bráně Voreppe. Je proto možné, že se zákazy vjezdu dotknou i dálnic A41, A48, A480 a N481.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Grenoble ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Ekologická zóna Grenoble-Alpes ZPA zahrnuje všech 49 obcí metropole. Území se táhne podél dálnice A41 až k mýtné bráně Crolles a podél dálnice A48 až k mýtné bráně Voreppe. Je proto možné, že se zákazy vjezdu dotknou i dálnic A41, A48, A480 a N481.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.