Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Gers/Auch Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Gers / Auch ZPA

04.08. 2017 podepsal prefekt departementu Gers vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air v departementu Gers, a to s platností od 18.09.2017. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být uplatněna v případě výrazného znečistění ovzduší. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno město nebo obec departementu, pro nějž je zóna závislá na počasí platná.
Zóna  ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu.
Prefekt departementu Gers také stanoví, v jakém rozsahu se města či obce bude týkat. To znamená, že v rámci Gers ZPAd mohou platit různé druhy zákazů vjezdu v různých obcích, jimž se řidiči budou muset přizpůsobit.

Departement Gers je jedním ze 13 departementu regionu Okcitánie a je domovem více než 190.000 obyvatel, na ploše cca. 6.300 km².Krajským městem departementu Gers je město Auch, které čítá cca. 22.000 obyvatel na ploše asi 72 km², sídlí v něm také prefektura departementu.

Aby byl připraven na možné znečistění ovzduší, byla také v departementu Gers zavedena dočasná ekologická zóna, která bude dle vyhlášky prefekta n°32-2017-08-04-001 povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Prefektura Gers plánuje v případě špičky znečistění ovzduší několikastupňový katalog opatření. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.

Pokud zůstanou hodnoty škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, následuje druhé opatření, kterým je vyhlášení alarmu znečistění ovzduší („niveau d’alerte N2“) s možnými zákazy vjezdu, které však dle vyhlášky nejsou blíže specifikovány.

Zvláštní ustanovení týkající se stupňů znečistění
Obecně mohou být z provozu vyloučeny ty třídy ekologické známky pro Francii, které jsou předem stanoveny ve vyhlášce prefekta. V tomto případě budou třídy plakety, jichž se opatření týká, zveřejněny až při dosažení špičky znečistění ovzduší.  Lze však předpokládat, že u třídy plakety E, 1, 2 a 3 budou zákazy vjezdu nepravděpodobné.

Hranice ekologické zóny Gers

Běžně jsou ve Francii hranice zóny ZPA stanoveny konkrétním prefektem.
V tomto případě se však může týkat celého území departementu Gers. Až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámena konkrétní oblast platnosti zóny s konkrétně platnými omezeními provozu. V každém případě je třeba vést v patrnosti, že při špičce znečistění ovzduší se může týkat dálnice N21 (mezi Agen a Tarbes) a N124 (z a do Toulouse).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Gers/Auch ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
18.09.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna zahrnuje obecně celé území departementu Gers. Konkrétní rozsah právě platné zóny je stanovován vždy nově během špičky znečistění ovzduší, a to konkrétní vyhláškou týkající se pouze této události, která stanoví platnost zóny. Týkat se může i dálnic departementu Gers N21 a N124.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.