Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Eure-et-Loir/Chartres Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Eure-et-Loir / Chartres ZPAd

24.11.2017 podepsal prefekt departementu Eure-et-Loir výnos, jímž oznámil zavedení plakety Crit´Air na území departementu a od tohoto data je také výnos v platnosti. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě výrazného znečistění ovzduší pro různé typy vozidel a Euro-tříd. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno, v kterém městě či obci v rámci departementu vstoupí zóna v platnost. Zóna ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu. Je potřeba zvláštní výnos prefekta po odsouhlasení zodpovědným bezpečnostním úředníkem ze západní Francie. („Zone Ouest“). To znamená, že v rámci zóny Euret-et-Loir ZPAd mohou být okamžitě vyhlášeny místní zákazy vjezdu, které musejí řidiči dodržovat.

Eure-et-Loir (departement č. 28) je jedním ze 6 departementů regionu Centre-Val de Loire, čítá více než 434.000 obyvatel na ploše asi 5.900 km². Krajským městem je Chartres s 39.000 obyvateli a rozlohou cca. 17 km², město je sídlem prefekta.

Ačkoli Centre-Val de Loire není regionem se zvláště častým znečištěním ovzduší, měli bychom být na tuto událost připraveni. departement Eure-et-Loir s krajským městem Chartres zavádí dočasnou ekologickou zónu, která vstoupí v platnost při trvajícím znečistění ovzduší, a to pro všechna vozidla dle nařízení prefekta n°PREF-CABINET-SIDPC-17/11/01 z 24.11.2017.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě špičky znečistění ovzduší může prefektura pracovat dle katalogu opatření v několika stupních. Po předběžném varování, které nemá žádný vliv na dopravu, je v prvním kroku vyhlášen první stupeň alarmu znečistění ovzduší. Kritériem pro vyhlášení prvního alarmu znečistění ovzduší je situace, kdy jsou dle denních, resp. hodinových měření příslušného institutu pro kontrolu kvality ovzduší „Lig Air“ překročeny hraniční hodnoty  80 µg/m³ prachových částic nebo 240 µg/m³ ozónu nebo 400 µg/m³ oxidů dusíku. Následkem toho dojde ke snížení povolené rychlosti v ulicích v rámci zóny ZPA o 20 km/h nebo (v závislosti na nutnosti a lokální špičce znečistění) rovnou k vyhlášení druhého stupně alarmu.

V závislosti na délce trvání znečistění mohou ve druhém stupni po schválení bezpečnostním úředníkem „Zone Ouest“ následovat další opatření spojená se zákazy vjezdu. Především jsou to nařízení týkající se dopravních omezení na základě plakety Crit´Air („circulation différenciée“). Prefekt může vyloučit z provozu vozidla bez plakety nebo vozidla s plaketou  4 a 5.Zvláštní ustanovení týkající se stupňů znečistěníV případě departementu  Euret-et-Loir je až v době dosažení špičky znečistění ovzduší ohlášeno, zda je obecně potřeba vlastnit plaketu nebo zda jsou navíc z provozu vyloučena vozidla s plaketami 4 a 5.

Hranice ekologické zóny Eure-et-Loir

Hranice ZPA zóny ve Francii jsou zpravidla stanovovány prefektem.
Týkat se může celého území departementu Eure-et-Loir, neboť teprve v případě dosažení špičky znečistění ovzduší je oznámen konkrétní rozsah zóny s konkrétními dopravními omezeními, a to zvláštním výnosem, který může být vydán v rámci jednoho dne.
V každém případě je třeba vést v patrnosti, že při vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se zóna může týkat i dálnic A10 (mezi Paříží a Bordeaux, přes Orléans a Tours) a A11 (z Ablis do Nantes, přes Chartres a Le Mans).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Eure-et-Loir/Chartres ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
24.11.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Teoreticky může být zónou ochrany ovzduší ZPA celý departement Eure-et-Loir. Konkrétní rozsah aktivní zóny je stanovován vždy nově v průběhu dosažení špičky znečistění ovzduší a oznámen zvláštním výnosem, který stanovuje platnost zóny. Týkat se v departementu Eure-et-Loir může dálnic A10 a A11.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.