Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Drôme/Valence Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Drôme / Valence ZPAd

15.11.2017 podepsal prefekt departementu Drôme vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air v departementu a vstoupila v platnost 27.11.2017. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být uplatněna v případě výrazného znečistění ovzduší. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno město nebo obec departementu, pro nějž je zóna závislá na počasí platná.
Zóna  ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu.
V jakém rozsahu a pro která města a obce budou nařízení platit, stanoví prefekt departementu Drôme. To znamená, že v rámci zóny ochrany ovzduší Drôme ZPAd mohou platit místní, časově ohraničené, měnící se a jen stěží předvídatelné zákazy vjezdu, které řidiči musejí dodržovat. 

Departement Drôme (departement č. 26) je jedním ze 13 departementů regionu Auvergne-Rhône-Alpes a je domovem více než 505.000 obyvatel, na ploše cca. 6.500 km². Krajským městem departementu Drôme je město Valence, které čítá cca. 62.000 obyvatel na ploše asi 37  km², sídlí v něm také prefektura departementu.

Jako příprava na možnou kulminaci znečistění ovzduší, byla také v departementu Drôme zavedena dočasná ekologická zóna, která bude dle vyhlášky prefekta N°26-2017-11-15-005  z 27.11. 2017povinná pro všechna vozidla.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Prefektura departementu plánuje v případě špičky znečistění ovzduší několikastupňový katalog opatření. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel.. Nejdříve budou z provozu vyloučena vozidla ekologické známky pro Francii. Pokud budou hodnoty znečistění ovzduší stále nadlimitní, budou z provozu postupně vylučována také vozidla s plaketou 4 a 5.

Hranice ekologické zóny Drôme

V tomto případě se dopravní omezení mohou týkat částí departementu Drôme. Až v případě dosažení špičky znečistění ovzduší oznámí prefekt konkrétní oblast, v níž budou omezení platná.
V každém případě je třeba vzít na vědomí, že v případě vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se nařízení může týkat i dálnice A7 (z Lyonu do Marseille).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Drôme/Valence ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
27.11.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší ZPAd- závislá na povětrnostních podmínkách, platná z rozhodnutí prefekta po vyhlášení předběžného varování při překročení hraničních hodnot škodlivin, např. > 50 µg/m³ prachových částic.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast zóny ZPAd může teroreticky zahrnovat celé území departementu Drôme. Konkrétní rozsah právě platné zóny je při každé špičce znečistění ovzduší definován nově, a to speciální tiskovou zprávou prefektury, která také oznamuje platnost zóny. Dálnice, jichž se může v departementu týkat, je A7.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.