Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Creuse/Guéret Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Creuse / Guéret ZPAd

27.06.2017 podepsal prefekt departementu Creuse / Guéret vyhlášku, jež oznámila zavedení plakety Crit´Air v departementu Creuse / Guéret. Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být uplatněna v případě výrazného znečistění ovzduší. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno město nebo obec departementu, pro nějž je zóna závislá na počasí platná.
Zóna  ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu.
V jakém rozsahu a pro která města a obce budou nařízení platit, stanoví prefekt departementu Creuse. To znamená, že se řidiči musejí připravit na fakt, že v rámci zóny ochrany ovzduší Creuse ZPAd mohou platit místní, časově ohraničené a měnící se zákazy vjezdu.   

Departement Creuse (departement č. 23) je jedním ze 12 departementů regionu Nouvelle-Aquitaine a je domovem více než 121.000 obyvatel, na ploše cca. 5.600 km².Krajským městem departementu Creuse je město Guéret, které čítá cca. 13.000 obyvatel na ploše asi 26 km², sídlí v něm také prefektura departementu.

Dle vyhlášky prefekta n°23-2017-06-27-002 z 27.06.2017 bude při trvajícím znečistění ovzduší možné zavést časově omezenou ekologickou zónu, aby byl departement připraven na možné kulminace znečistění ovzduší.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

Prefektura departementu plánuje v případě špičky znečistění ovzduší několikastupňový katalog opatření. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Nejprve budou z provozu vyloučena vozidla bez plakety a vozidla s plaketou 5. Pokud budou i nadále hodnoty škodlivých látek nadlimitní, budou v dalším kroku vyloučeny z provozu vozidla s plaketou 4.
K dispozici jsou i další alternativní opatření, která umožní zákaz sudých či lichých SPZ v konkrétní den.

Hranice ekologické zóny Creuse

V tomto případě se dopravní omezení mohou týkat částí departementu Creuse. Až v případě špičky znečistění ovzduší bude tiskovou zprávou prefektem oznámena konkrétní oblast, vníž budou dopravní omezení platná.
V každém případě je třeba vést v patrnosti, že při špičce znečistění ovzduší se může týkat i hlavní osy N145 (z a do Montluçon).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Creuse/Guéret ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
26.06.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší ZPAd- závislá na povětrnostních podmínkách, platná z rozhodnutí prefekta po vyhlášení předběžného varování při překročení hraničních hodnot škodlivin, např. > 50 µg/m³ prachových částic.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Oblast zóny ZPAd může teoreticky zahrnovat celé území departementu Creuse. Konkrétní rozsah právě platné zóny je při každé špičce znečistění ovzduší definován nově, a to speciální tiskovou zprávou prefektury, která také oznamuje platnost zóny. Týkat se může i hlavní osy departementu N145.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.