Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Chambery Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

ZPA zóna ochrany ovzduší Chambery

02.11.2017 podepsal prefekt departmentu Savoie vyhlášku č. DSIPC-2017-1102, která vstoupila v platnost 21.11.2017.
Dle tohoto nařízení může prefekt uvnitř svého regionu ZPAd-Departements Savoie nařídit zákaz vjezdu určitých vozidel v případě, že hranice znečištěného ovzduší dosáhne špičky. Nařízení dále povoluje zřízení vlastních ZPA-zón v jednotlivých městech departmentu a jejich aktivaci v případě vysoce znečištěného ovzduší. Na základě tohoto nařízení zřídilo město Chambery svou vlastní ZPA zónu ochrany ovzduší, ve které je nutné mít plaketu Crit’Air. V nařízení je popsán seznam opatření, která mohou vstoupit v platnost v případě, že hranice znečištěného ovzduší dosáhne vysokých hodnot. Toto ZPA-zóna ochrany ovzduší může vstoupit v platnost v případě zhoršeného počasí po nařízení prefekta departmentu Savoie.

Město Chambery se nachází v departmentu Savoie (department č.73), má asi 60 000 obyvatel a plochu 21 km². Chambery je navíc okresní město departmentu Savoie.

V centru Chambery byla zavedena dočasná ekologická zóna (ZPA), aby bylo město Chambery připraveno na neustále se opakující hraniční hodnoty znečištěného ovzduší. Rozhodnutí bylo oznámeno dne 05.12.2017 v tiskové zprávě a zóna vstoupila v platnost dne 16.05.2018.
Tato ekologická zóna (ZPA) bude při dlouhodobém znečištění povinná pro všechna vozidla a bude v případě nutnosti vyhlášena prefektem. 

Je nutné upozornit na to, že tato dočasná zóna (ZPA) je městem Chambery označena jako „ZCR-zóna“ (Zone à Circulation Restreinte), i když to není zóna trvalá. Francouzské ministerstvo životního prostředí v dopise ze dne 31.08.2015 zdůraznilo rozdíl mezi zónou ZCR a opatřeními přijatými během špičky znečištění ovzduší.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou plaketu Crit’Air a nespadají do žádné speciální kategorie ekologické známky pro Francii  mohou být z provozu vyloučena.
V případě alarmu znečištění ovzduší je zakázán vjezd vozidlům (M1 a N1) bez plakety a užitkovým vozidlům (N2 a N3) s plaketou 5. Od druhého dne může být zakázán vjezd vozidlům (M1 a N1) s plaketami 4 a 5. V případě zhoršující se kvality ovzduší by prefekt mohl v souladu s vyhláškou č. DSIPC-2017-1102 rovněž vyhlásit zákaz vjezdu pro jiné třídy ekologické známky pro Francii

Hranice ekologické zóny Chambery

ZPA–zóna Chambery se nachází přímo v centru města. Je poměrně malá, má délku 950 m a šířku 700 m.
Oblast je ohraničena těmito hlavními tepnami: Na severu Quai du Jeu de Paume, Avenue des Ducs de Savoie a Quai Sénateur Antoine Borrel, na východě Rue Jules Ferry a Rue Plaisance, na jihu Rue André Jacques Michaud, náměstím Monge, náměstím Caffe a Avenue de Lyon a na západě Place Saint-Pierre de Mâche, Fbg Mâché, Avenue des Bernardines, Rue Jean Jaurès a Avenue Pierre Lanfrey.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Chambéry ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
16.05.2018
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
ZPA–zóna Chambéry se nachází přímo v centru města. Je poměrně malá, má délku 950 m a šířku 700 m.
Oblast je ohraničena těmito hlavními tepnami: Na severu Quai du Jeu de Paume, Avenue des Ducs de Savoie a Quai Sénateur Antoine Borrel, na východě Rue Jules Ferry a Rue Plaisance, na jihu Rue André Jacques Michaud, náměstím Monge, náměstím Caffe a Avenue de Lyon a na západě Place Saint-Pierre de Mâche, Fbg Mâché, Avenue des Bernardines, Rue Jean Jaurès a Avenue Pierre Lanfrey.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.