Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Annency Zóna ZPA
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

ZPA zóna ochrany ovzduší Annecy

23.10.2017 podepsal prefekt departmentu „Haute-Savoie“ nařízení N°PAIC-2017-0074, které vstoupilo v platnost 16.10.2017. Toto nařízení bylo oznámeno tiskovou zprávou dne 16.10.2017.
Dle tohoto nařízení může prefekt uvnitř svého regionu ZPA-Departements Haute-Savoie nařídit zákaz vjezdu určitých vozidel v případě, že hranice znečištěného ovzduší dosáhne špičky. Nařízení dále povoluje zřízení vlastních ZPA-zón v jednotlivých městech departmentu a jejich aktivaci v případě vysoce znečištěného ovzduší. Na základě tohoto nařízení zřídilo město Annecy svou vlastní ZPA zónu ochrany ovzduší, ve které je nutné mít ekologickou známku pro Francii. V nařízení je popsán seznam opatření, která mohou vstoupit v platnost v případě, že hranice znečištěného ovzduší dosáhne vysokých hodnot. Toto ZPA-zóna ochrany ovzduší může vstoupit v platnost v případě zhoršeného počasí po nařízení prefekta Haute-Savoie.

Město Annecy se nachází v departmentu „Haute-Savoie“ (department č.74), který má asi 126 000 obyvatel a plochu 67 km². Annency je navíc okresní město departmentu Haute-Savoie.

V lednu 2018 byla v centru Annecy zavedena dočasná ekologická zóna (ZPA), aby bylo město Annecy připraveno na neustále se opakující hraniční hodnoty znečištěného ovzduší. Tato zóna bude při dlouhodobém znečištění povinná pro všechna vozidla. Je nutné upozornit na to, že tato dočasná zóna (ZPA) je označena jako „ZCR-zóna“, i když to není zóna trvalá.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě dosažení špičky znečistění ovzduší vstoupí v několika stupních opatření v platnost. Po předchozím varování, které nemá vliv na dopravu, je v prvním stupni vyhlášen alarm znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny (zóna ochrany ovzduší ZPA) snížena rychlost o 20 km/h.
Pokud zůstanou hodnoty některé ze škodlivých látek v následujících dnech stále nad uvedenými hodnotami, mohou následovat zákazy vjezdu pro všechny druhy vozidel. Vozidla, která nemají žádnou emisní známka pro Francii a nespadají do žádné speciální kategorie emisních známek mohou být z provozu vyloučena.
V případě vysoce znečištěného ovzduší jsou postižena jak vozidla bez plaket, tak vozidla s plaketami Crit’Air 4 a 5.
Upozorňujeme na to, že prefektura bude oznamovat zavedení zóny ZPA Annency pouze s krátkým časovým předstihem, očekávají se tedy častější zákazy vjezdu než ve zbytku departmentu Haute-Savoie.

Hranice ekologické zóny Annency

ZPA-Zóna Annecy se nachází v centru, kolem zóny 30 km/h. Tato oblast je ohraničena následujícími hlavními silnicemi: Na severu ulicí Avenue Gambetta, na východě Avenue de France, na západě Boulevard de la Rocade a Avenue du Rhône. Na jihu je ohraničena ulicemi Avenue du Crêt du Maure a de Trésum na jihovýchodě Quai E. Chapuis a Rue des Marquisats.
Všechny ulice v Annency, ve kterých je zóna 50 km/h, které se nacházejí mimo výše jmenované ohraničené území, také patří do ZPA-zóny a vztahují se na ně pravidla dané zóny.Kromě toho pamatujte na to, že všechna vozidla, která mají do dané oblasti zakázán vjezd, nemohou v této oblasti parkovat na veřejných parkovištích.

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Annency ZPA - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
01.01.2018
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší, platná po předběžném varování při překročení hraničních hodnot škodlivin v ovzduší (např. > 50 µg/m³ prachových částic) a po rozhodnutí příslušného prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 €
Rozsah/oblast ekologické zóny:
ZPA-Zóna Annecy se nachází v centru, kolem zóny 30 km/h. Tato oblast je ohraničena následujícími hlavními silnicemi: Na severu ulicí Avenue Gambetta, na východě Avenue de France, na západě Boulevard de la Rocade a Avenue du Rhône. Na jihu je ohraničena ulicemi Avenue du Crêt du Maure a de Trésum na jihovýchodě Quai E. Chapuis a Rue des Marquisats.
Všechny ulice v Annency, ve kterých je zóna 50 km/h, které se nacházejí mimo výše jmenované ohraničené území, také patří do ZPA-zóny a vztahují se na ně pravidla dané zóny.Kromě toho pamatujte na to, že všechna vozidla, která mají do dané oblasti zakázán vjezd, nemohou v této oblasti parkovat na veřejných parkovištích.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.