Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Finstøv og kvælstofoxid påvirker vores helbred

Ved at indføre Crit'Air-miljømærkaten håber den franske regering, at de aktuelle EU-retningslinjer for skadelige stoffer i luften samt for befolkningens sundhed snarest muligt kan opnås.
Ved at koble Crit'Air-bilkategorierne til EU's udstødningsnormer (EURO 1-6d) samt til datoen for den første registrering af de respektive køretøjer vil den franske regering opnå en hurtig reducering af skadelige stoffer i luften. Først og fremmest regner man med at opnå en betydelig reducering af kvælstofoxider (NOx), finstøv (PM), kulbrinte (HC) og kulmonoxid (CO).