Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Kørselsforbud – Køretøjer uden Crit'Air-miljømærkat

Følgende køretøjer vil ikke blive klassificerede. Det betyder, at disse køretøjer ikke kan få tildelt en Crit'Air-mærkat:

  • Alle personbiler, der er registreret før den 01.01.1997;
  • aller erhvervskøretøjer <3,5 t, der er registreret før den 01.10.1997;
  • alle motoriserede, lette køretøjer samt 2- og 3-hjulede, motoriserede køretøjer, der er registreret før den 01.06.2000;
  • alle lastbiler og busser, der er registreret før den 01.10.2001.

Som udgangspunkt gælder kørselsforbuddet altid fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 20, med mindre andet er meddelt, også selvom dette ikke fremgår tydeligt af undertavlen. For ældre busser fra kategori M2 og M3 og lastbiler fra kategori N2 og N3 gælder kørselsforbuddet dog fra mandag til søndag, hvis disse køretøjer er registrerede før den 01.10.2001.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.