Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Crit-Air.fr Informationer om Crit'Air-miljømærkaten Crit'Air-miljømærkaten Informationer om Crit'Air-miljømærkaten

Informationer om Crit'Air-miljømærkaten

Den 01.07.2016 indførte Frankrig en miljømærkat med navnet Crit'Air. Denne mærkat fås i 6 kategorier og farver alt afhængigt af året for køretøjets registrering samt køretøjets energimærkning og emissionsmængde.
Med denne miljømærkat reduceres emissioner og skadelige stoffer i luften på middel og langt sigt, samtidigt med at incitamentet for nye og brændstofsparende biler øges, mens gamle og forurenende biler med tiden udfases. Med Crit'Air-mærkaten vil man først og fremmest reducere udledningerne af kvælstofoxid (NOx) og finstøv. De Crit'Air-kategorier, som køretøjstyperne lastbil, bus, personbil og andre køretøjer opdeles i, er lagt fast i det såkaldte Décret n° 2016-858 af 29.06.2016.

Den 01.07.2016 blev det gjort obligatorisk, at et køretøj skal have en Crit’Air-miljømærkat monteret, før det må køre ind i Miljøzone Paris. Flere byer og kommuner, som f.eks. Grenoble, Lyon, Lille, Strasbourg og Toulouse, fulgte trop, og i disse byer blev der ligeledes vedtaget dekreter, der gjorde Crit’Air-miljømærkaten obligatorisk. Der bliver udstedt bøder på mellem 68 og 375 euro, hvis køretøjet ikke har en miljømærkat. Dette gælder også for køretøjer, der ikke er indregistrerede i Frankrig.
Her kan du se en oversigt over alle miljøzoner i Frankrig og de dertil hørende regler.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.