Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Den historiske baggrund og de politiske rammer for den franske Crit'Air-miljømærkat

Den franske Crit'Air-miljømærkat opstod indenfor rammerne af den franske lovpakke om energi og miljø og hovedsageligt som følge af denne lovpakkes mål om at begrænse skadelige stoffer i luften i Frankrig. Dette Crit'Air-projekt, som egentligt skulle være trådt i kraft den 01.01.2016, blev udskudt et halvt år, for at forlænge dialogperioden mellem de lokale regeringer og organisationer, som berøres af Crit'Air, samt de nationale, franske ministerier.

Crit'Air-miljømærkaten blev indført som følge af en række lovtiltag fra den franske regering. Disse tiltag omfatter først og fremmest den tredje miljø- og sundhedsplan for perioden 2015-2019, finstøvplanen for perioden 2010-2015, nødplanen vedrørende luftkvalitet fra 2012 samt planen om beskyttelse af atmosfæren fra 12.02.2015.

Allerede i 1998 blev den første, grønne miljømærkat, ”Pastille verte”, indført i Frankrig, og den tillod de mest miljøvenlige køretøjer at køre, ved forhøjet luftforurening. Denne mærkat blev dog af forskellige grunde afskaffet i 2012.
Crit'Air-mærkaten er inddelt i seks kategorier og farver, jævnfør den nationale forordning om Crit'Air (Décret 2016-858 af 29.06.2016), og opdeler dermed de forskellige køretøjer i nye køretøjer med renere udstødning og i ældre køretøjer eller decideret gamle, miljøforurenende køretøjer.

Dermed tager ”luft-certifikatet” Crit'Air højde for forskellige kriterier vedrørende køretøjer, såsom mængden af skadelige stoffer i udstødningen samt køretøjets energimærkning. Hvad skadelige stoffer angår, menes der først og fremmest finstøv og kvælstofoxid (NOx). På den måde er der et hvis sammenfald mellem Crit'Air og den tyske finstøvmærkat samt den tyske blå miljømærkat.
I vores shop kan du nu købe Crit'Air-miljømærkaten til køretøjer.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.