Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Baggrundsinformationer Finstøv og NOx

Finstøv og kvælstofoxid påvirker vores helbred

Ved at indføre det franske miljømærke håber den franske regering, at de aktuelle EU-retningslinjer for skadelige stoffer i luften samt for befolkningens sundhed snarest muligt kan opnås.
Ved at koble bilkategorierne til EU's udstødningsnormer (EURO 1-6d) samt til datoen for den første indregistrering af de respektive køretøjer vil den franske regering opnå en hurtig reducering af skadelige stoffer i luften. Først og fremmest regner man med at opnå en betydelig reducering af kvælstofoxider (NOx), finstøv (PM), kulbrinte (HC) og kulmonoxid (CO).