Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Almene informationer Undertavlen

De forskellige typer undertavler

Eksempel: Varevogntype N1 samt lastbiltype N2, N3 må mandag-fredag mellem kl. 6-19 kun køre ind i miljøzonen, hvis de har en af de viste miljømærkater.

Under et ZCR-forbudsskilt (Zones à Circulation Restreinte) befinder der sig ofte en undertavle. På denne undertavle – som ses i flere forskellige varianter – oplyses oftest om, hvilken farve miljømærke (kategori) der har lov til at køre ind i den pågældende ZCR-miljøzone.

Der kan være tale om lastbiller, busser, personbiler, lette køretøjer eller motorcykler. I alle tilfælde viser undertavlen de pågældende køretøjstyper, der er berørt af kørselsforbuddet. Det forbudsskilt, der er vist her som eksempel, vedrører altså lastbiler og lette varevogne, der gerne må køre ind i zonen mandag-fredag mellem kl. 6-19, hvis de har en af de 6 viste miljømærkater.

Ældre køretøjer, der er registrerede som lette eller tunge erhvervskøretøjer, og som er registrerede før den 01.01.1997, kan ikke få tildelt en miljømærkat, og de må (i det viste eksempel) ikke køre ind i zonen mandag-fredag mellem kl. 6-19.

De ældre undertavler

Eksempel: Billede af en undertavle i Paris Lastbiler og busser >3,5 t må ikke køre ind i miljøzonen i tidsrummet mandag-søndag fra kl. 8-20.

I flere tilfælde ses dog også undertavler, der helt enkelt blot viser indkørsel forbudt.
Disse forenklede undertavler, der blev ophængt lige efter den 01.09.2015 under ZCR-skiltene, betyder, at ingen lastbil eller bus med en vægt på mere end 3,5 t fra ”Categorie 1” har lov til at køre ind i ZCR-zonen.

”Categorie 1” i Frankrig dækker over køretøjer, hvis skadelige emissioner er så høje, at de ikke må køre ind i nogen miljøzoner mellem kl. 8-20. Dette gælder dermed alle de allerede nævnte køretøjer over 3,5 t, der ikke har fået tildelt en miljømærkat. Hvad tidspunkter på døgnet angår, gælder kørselsforbuddet i de timer, der er vist på skiltet.
For gamle busser fra kategorierne M2 og M3 >3,5t samt for lastbilkategorierne N2 og N3 >3,5t gælder kørselsforbuddet fra mandag til søndag, hvis køretøjerne er registrerede før den 01.10.2001.

Det er vigtigt at forstå, at alle undertavler under et ZCR-kørselsforbudsskilt altid beror på lokale, kommunale forordninger, hvorfor ugedagene ofte ikke er angivet på undertavlen. Disse ugedage er oftest blot noteret skriftligt i de enkelte byers lokale trafikforordning.

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.