Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Almene informationer Regler for dispensation

Undtagelser for reglerne om miljøzoner i Frankrig

Visse køretøjer er ikke omfattede af de gældende kørselsforbud i de indførte miljøzoner. Det drejer sig her først og fremmest om offentlige køretøjer (politi, brandvæsen, redningskøretøjer, osv.), samt andre køretøjer fra offentlige myndigheder.
Alle køretøjer, der kan få et fransk miljømærke, er forpligtede til ligeledes at anskaffe sig et. Dette gælder også for køretøjer og bilister, der ikke er omfattede af kørselsforbud i ZCR- og ZPA-miljøzonerne. Personer med indskrænket førlighed, der har tilladelse til handicapparkering, skal også have en miljømærkat, selvom de ikke er omfattede af de eventuelle kørselsforbud. Parkeringslicenser til handicapparkeringspladser er ens over hele Europa, så disse køretøjer er dermed automatisk genkendelige i hele Europa.
Andre private køretøjer kan også være undtaget for kravet om et miljømærke . Dette skal dog først godkendes af en statslig eller kommunal instans, som derefter kan give en sådan dispensation.
Dette kan især være en fordel for veteranbiler, ældre køretøjer i turisttrafikken, vejhjælpskøretøjer, osv.

Regler vedrørende veteranbiler

Hvad veteranbiler angår, er reglerne om dispensation fra det obligatoriske miljømærke ikke reguleret nationalt, men på lokalt plan, hvilket vil sige, at reglerne er forskellige fra zone til zone.
Franske bilister i en veteranbil kan ud fra linje ”Z” i bilens registreringsattest bevise, at bilen er klassificeret som veteranbil.
I de fleste europæiske registreringsattester er veteranbilstatussen markeret under ”andet” på registreringsattesten. I dét felt angives nemlig eventuelle ”bemærkninger og undtagelser”.
I hvert fald skal det ved en eventuel kontrol kunne bevises ud fra registreringsattesten, at køretøjet er en veteranbil. Om det franske politi også godkender de forskellige nationale betegnelser, såsom ”veterankøretøj”, er endnu uvidst.

Veteranbiler i Paris
På grund af dispensationsreglerne må veteranbiler gerne køre i Paris’ ZCR-zone. Dermed får de heller ikke nogen bøde, hvis man ikke overholder de gældende kørselsforbud og samtidig kan bevise, at køretøjet er en veteranbil.

Veteranbiler i Métropole Grenoble og Lyon
I Grenoble og Lyon er der ifølge de lokale præfekturer ikke planlagt nogen undtagelser for veteranbiler på nuværende tidspunkt. Man gør til gengæld opmærksom på, at også veteranbiler vil blive pålagt bødestraf, hvis man kører ind i miljøzonerne i storbyerne Grenoble og Lyon, mens der er forhøjet luftforurening. Dette er især et problem i Grenobles tilfælde, fordi disse regler også gælder den primære motorvej mod syd.

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.