Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Almene informationer Høje bødestraffe

Høje bødestraffe ved manglende eller forkert fransk miljømærke

Hvis køretøjet ikke er udstyret med et fransk miljømærke eller kører rundt med en forkert mærkat, bliver der fra den 01.07.2017 uddelt bøder på et beløb, der afhænger af de forskellige køretøjstyper.
Lastbiler og busser får derfor en væsentligt højere bødestraf end personbiler og motorcykler.

  • 68 euro for personbiler og alle andre køretøjer (en forseelse i ”strafkategori 3”)
  • 135 euro for lastbiler og busser (en forseelse i ”strafkategori 4”)

Hvis en bøde ikke betales inden for senest 45 dage, forhøjes bøden i ”strafkatergori 3” til 180 euro og i ”strafkategori 4” til 375 euro.

Vigtigt at vide for udlændinge: Ubetalte bødestraffe fra og med 70 euro kan håndhæves og sågar føre til fængselsstraf i hjemlandet ifølge EU-direktiv 2011/82 af 25.10.2011 ”om fremme af grænseoverskridende udvekslinger af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser”.
Det er især vigtigt at bemærke, at bødestraffen på 68 euro for personbilister uden en miljømærkat i øjeblikket ikke inkluderer administrationsgebyrer, der ellers ville være blevet lagt oven i straffen af de franske myndigheder. Hvis der inden for nærmeste fremtid skulle blive pålagt administrationsgebyrer, skal personbilister dermed betale en bødestraf, der ligger over 70 euro-grænsen.
Dermed gælder det også for personbilister, at en bødestraf, der ikke er blevet betalt, vil kunne føre til en fængselsstraf, ligesom det er tilfældet for bus- og lastbilchauffører.

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.