Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Almene informationer Det franske miljømærke og politik

Den historiske baggrund og de politiske rammer for den franske Crit'Air-miljømærkat

Den franske miljømærkat opstod indenfor rammerne af den franske lovpakke om energi og miljø og hovedsageligt som følge af denne lovpakkes mål om at begrænse skadelige stoffer i luften i Frankrig. Miljømærket, som egentligt skulle være indført den 01.01.2016, blev udskudt et halvt år, for at forlænge dialogperioden mellem de lokale regeringer og organisationer, som berøres af reglerne, samt de nationale, franske ministerier.

Miljømærkaten blev indført som følge af en række lovtiltag fra den franske regering. Disse tiltag omfatter først og fremmest den tredje miljø- og sundhedsplan for perioden 2015-2019, finstøvplanen for perioden 2010-2015, nødplanen vedrørende luftkvalitet fra 2012 samt planen om beskyttelse af atmosfæren fra 12.02.2015.

Allerede i 1998 blev den første, grønne miljømærkat, ”Pastille verte”, indført i Frankrig, og den tillod de mest miljøvenlige køretøjer at køre, ved forhøjet luftforurening. Denne mærkat blev dog af forskellige grunde afskaffet i 2012.
Crit'Air-mærkaten er inddelt i seks kategorier og farver, jævnfør den nationale forordning Certificat qualité de l’air (Décret 2016-858 af 29.06.2016), og opdeler dermed de forskellige køretøjer i nye køretøjer med renere udstødning og i ældre køretøjer eller decideret gamle, miljøforurenende køretøjer.

Dermed tager dette såkaldte ”luft-certifikat” højde for forskellige kriterier vedrørende køretøjer, såsom mængden af skadelige stoffer i udstødningen samt køretøjets energimærkning. Hvad skadelige stoffer angår, menes der først og fremmest finstøv og kvælstofoxid (NOx). På den måde er der et vis sammenfald mellem den franske miljømærkat og den tyske finstøvmærkat samt den tyske blå miljømærkat.
I vores shop kan du nu købe Crit'Air-miljømærkaten.

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.