Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Almene informationer

Informationer om Crit'Air-miljømærkaten

Den 01.07.2016 indførte Frankrig en miljømærkat med navnet Crit'Air. Denne mærkat fås i 6 kategorier og farver alt afhængigt af året for køretøjets registrering samt køretøjets energimærkning og emissionsmængde.
Med denne miljømærkat reduceres emissioner og skadelige stoffer i luften på middel og langt sigt, samtidigt med at incitamentet for nye og brændstofsparende biler øges, mens gamle og forurenende biler med tiden udfases. Med det franske miljømærke vil man først og fremmest reducere udledningerne af kvælstofoxid (NOx) og finstøv. De kategorier, som køretøjstyperne lastbil, bus, personbil og andre køretøjer opdeles i, er lagt fast i det såkaldte Décret n° 2016-858 af 29.06.2016.

Den 01.07.2016 blev det gjort obligatorisk, at et køretøj skal have en  fransk miljømærkat monteret, før det må køre ind i Miljøzone Paris. Flere byer og kommuner, som f.eks. Grenoble, Lyon, Lille, Strasbourg og Toulouse, fulgte trop, og i disse byer blev der ligeledes vedtaget dekreter, der gjorde den franske miljømærkat obligatorisk. Der bliver udstedt bøder på mellem 68 og 375 euro, hvis køretøjet ikke har en miljømærkat. Dette gælder også for køretøjer, der ikke er indregistrerede i Frankrig.
Her kan du se en oversigt over alle miljøzoner i Frankrig og de dertil hørende regler.

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.