Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer

Crit’Air-miljømærkaten er nødvendig i stort set alle store byer!

I 2020 oprettes endnu flere Low Emission Zones (LEZ) i Frankrig - hold dig informeret!

Der oprettes stadigt flere midlertidige og permanente miljøzoner (LEZ) i Frankrig

Fra 2020 oprettes endnu flere permanente og vejrafhængige miljøzoner i Frankrig. Nuværende informationsstand fra 28.03.2020 her.
På grund af periodevis høj luftforurening aktiverer myndighederne oftere og oftere de midlertidige miljøzoner i et stort antal byer. I 2019 blev der indført kørselsforbud i 10 byer, bl.a. i Lyon, Marseilles, Paris, Strasbourg samt i hele Departement Isère.
Fra og med 2017 er det obligatorisk for bilister i franske miljøzoner at have et gyldigt, fransk miljømærke på køretøjet. Crit’Air-miljømærkaten fås i 6 farver, og den kategoriserer gamle og nye køretøjer ud fra EURO-kategorierne 0 til 6.

Også i 2020 vil der blive oprettet nye permanente og midlertidige LEZ-miljøzoner (Low Emission Zones), og disse kan sagtens gælde i et helt departement. Desuden kan allerede eksisterende, permanente miljøzoner udvides. Dette gælder bl.a. i departementerne Loire (Saint-Etienne) og i regionen Pays de la Loire samt metropoler som Avignon og Nancy.
Her eller i vores gratis Green-Zones-app kan du få aktuelle informationer.

ZPA-zonerne (vejrafhængige miljøzoner), der er oprettet i de store franske byer og kommuner (metropoler), vil blive udvidet i 2020, hvilket kræver stadigt større opmærksomhed fra både lokale og europæiske bilister, hvad enten man kører privat eller i arbejdsøjemed. Dette skyldes især, at status for disse miljøzoner kan skifte i løbet af døgnets 24 timer, så der pludseligt indføres kørselsforbud for Crit’Air-miljømærkater, der normalt er gyldige. Hvis det sker, må miljømærkatkategorier, der før var tilladte, pludseligt ikke køre i zonen, hvilket kan udløse høje bødestraffe og at den videre tur gennem zonen forbydes.
De permanente ZCR-zoner, der overvejende findes i de større byer, kræver særlig opmærksom efter 2020, både fordi zonerne fra 2020 omdøbes til ZFE-zoner (Zones à faibles émissions) og fordi zonerne i de fleste tilfælde udvides og ændres.

Den aktuelle dagsstatus på, hvilke miljømærkater der er tilladte i de franske miljøzoner og i mange andre europæiske landes miljøzoner, kan du se i real time i vores gratis Green-Zones-app, hvor du desuden også kan se status for den kommende dag.

Fra og med den 01.07.2016 er der i Paris indført en miljøzone, ZCR (Zones à Circulation Restreinte), med indskærpede regler, der ikke kun forbyder kørsel i tidsrummet 8-20 for mange ældre køretøjer, men også forbyder kørsel med andre køretøjer alt efter køretøjets Crit'Air-klassificering ...
Fra og med den 27.1.2017 er der indført en midlertidig ZPA-miljøzone i Toulouse Métropole. Køretøjer skal have et fransk miljømærke for at køre ind i miljøzonen, fordi der allerede efter 3 dages kraftig luftforurening kan indføres kørselsforbud. Et kørselsforbud kan føre til en bødestraf på op til 365 euro ...
Fra og med 01.11.2017 er der indført en midlertidig ZPA-miljøzone i Strasbourg. For at måtte køre ind i zonen, har ejeren af et køretøj brug for en Crit'Air-miljømærkat, da der til enhver tid kan blive indført midlertidige kørselsforbud, som kan føre til høje bødestraffe ...
I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement ...

De franske miljøzoner ZCR og ZPA

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Certificat qualité de l’air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement.
De miljøzoner, der er indrettet i Frankrig, kan inddeles i to forskellige typer zoner: I en zone, hvor  man vil begrænse trafikken, og i en zone, der har til formål at beskytte luftkvaliteten. De zoner, hvor man ønsker at begrænse trafikken, kaldes ”trafikbegrænsningszoner”, og de har forkortelsen ”ZCR”. Zoner, der er indrettet for at beskytte luftkvaliteten, kaldes ”luftbeskyttelseszoner”, og de har forkortelsen ”ZPA”.

ZCR-miljøzonerne
Det er op til den enkelte by eller kommune Frankrig, om de ønsker at indrette en ZCR, og selve regelsættet bag disse beslutninger har grundlag i den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016. Efter et 6 måneder langt høringsforløb, hvilket blandt andet inkluderer de personer, der vil blive berørt af disse ændringer, kan en zone træde i kraft.
For at kunne køre ind i de permanente, franske ZCR-miljøzoner, skal man bruge en Crit'Air-miljømærkat, som bliver tildelt i 6 forskellige kategorier.
Flere informationer og detaljer angående reglerne for at køre ind i zonerne finder du her.

ZPA-luftbeskyttelseszoner
I modsætning til ZCR-zonerne er ”luftbeskyttelseszonerne” - på fransk kaldet ”Zones de protection de l’air (ZPA)“ - ikke permanente, og disse zoner omfatter kommuner og storkommuner (på fransk kaldet ”metropoler”). Zonerne omfatter enten en hel storkommune (som f.eks. i Grenoble) eller geografiske regioner (som i Arvedalen).
Disse zoner træder kun i kraft i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det vil sige, at trafikken kun vil blive indskrænket, hvis de på forhånd fastlagte udledningsværdier for finstøv og kvælstofoxid overskrides flere dage i træk. Ud fra en måling af disse værdier bestemmes det, hvilke farve miljømærkater der på hvilke dage får lov til at køre ind i zonerne. Reglerne er forskellige alt afhængigt af ZPA-zone og metropol. Så snart at vejrforholdene forbedres, ophæves de trafikale indskrænkninger i luftbeskyttelseszonen.
Flere informationer og detaljer angående reglerne for at køre ind i zonerne finder du her.

Crit'Air-miljømærkaten i Frankrig
Crit'Air-miljømærkaten blev indført i Frankrig den 01.07.2016, og den tildeles i 6 forskellige kategorier/farver. Reglementet gælder for alle typer køretøjer i alle franske miljøzoner. Ældre køretøjer, lige gyldigt hvilken type, får ingen mærkat, og de har dermed kørselsforbud om dagen ...
Billederne af Crit'Air-mærkaterne og de dertil hørende færdselstavler fra de franske miljøzoner kan her frit downloades i forskellige former og filstørrelser. Vi beder dog om, at der tages hensyn til overholdelse af rettigheder og de nærmere definerede regler for anvendelse ...
Der er mange spørgsmål knyttet til bestillingen af en miljømærkat til køretøjer, der er indregistrerede i Frankrig, og her kan du finde svar på disse spørgsmål ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Når du har købt en fransk Crit'Air-miljømærkat, står man ofte tilbage med mange spørgsmål. Farven på mærkaten er nemlig i mange tilfælde afgørende for, i hvilke zoner man afhængigt dag, tidspunkt og køretøjstype må køre i, og hvornår man slet ikke må køre. Yderligere oplysninger om Green-Zones' realtidsinformationer finder du her ...
Vi giver dig overblikket over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder enten til elbiler eller som følge af kvælstofoxid-, CO2- eller miljøproblematikker. Hos os kan du anskaffe dig de nødvendige mærkater fra de forskellige europæiske lande ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den tyske miljømærkat, også kendt som finstøvmærkaten, er planlagt til at omfatte køretøjer med Euro 4-motor, som ønsker at køre ind i tyske miljøzoner. Informationer om den tyske miljømærkat kan fås på 21 sprog, og du har informationerne senest 24 timer efter, du har købt dem af os. ...
Kvælstofoxid og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er årsagen til, at Frankrig har indført ZCR-zonerne og det fransk miljømærke. Hvis du vil vide mere om, hvordan og hvor kvælstofoxid og finstøv har indvirkning på helbredet, kan du finde detaljerede informationer her ...
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...