Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

I Frankrig har man indført Crit'Air-miljømærkaten!

Der er allerede mere end 27 miljøzoner i Frankrig - Høje bødestraffe til følgende Crit'Air-miljømærkater!

De forskellige slags miljøzoner i Frankrig forvirrer – Erhvervstrafik og turisme risikerer straf

I 2017 er der allerede indført 28 permanente (ZCR) og vejrafhængige (ZPA) miljøzoner i Frankrig.
Siden juli 2017 skal bilister i stadigt flere franske miljøzoner have en gyldig Crit’Air-miljømærkat på køretøjet. Crit’Air-miljømærkaterne, der fås i 6 farver, skelner mellem gamle og nye køretøjer, og efterhånden vil denne kategorisering gøre det ulovligt for EURO-klasserne 0 til 5 at køre i byer som Paris, Strasbourg, Grenoble, Lyon, etc.

Paris var den første by til at forbyde kørsel med Crit’Air-miljømærkat 5, og i 2018 følger andre større byer såsom Strasbourg og Grenoble sandsynligvis trop.
Også i 2018 vil der blive indført nye miljøzoner, der sagtens kan gælde for et helt departement, og som træder i kraft afhængigt af, hvor slem luftforureningen er på det givne tidspunkt. Det drejer sig især om departementerne rundt om regionalhovedstæderne Orleans, Chartres,  La Roche-sur-Yon, Annecy, Chambery og mange flere.
De ZPA-zoner (aktiveres afhængigt af vejret), der desuden er indført i de store byer og métropol-områder, kræver desuden, at den lokale og europæiske erhvervs- og turisttrafik er meget opmærksomme på netop disse miljøzoner, fordi miljøzonernes status - i modsætning til de permanente ZCR-zoner - kan ændre sig inden for 24 timer.

Dette kan føre til kørselsforbud for køretøjer med Crit’Air-miljømærkater, der ellers normalt er gyldige.
Hos Green-Zones får du den daglige og aktuelle status på kørselsforbudene i miljøzonerne i Frankrig både i realtid og for den følgende dag. Oplysningerne kan du få her på nettet eller med Green-Zones-appen, når du er på farten.
Her kan du se den aktuelle status på kørselsforbud i miljøzonerne: Paris ZCR, Paris ZPA, Grenoble ZCR, Grenoble ZPA, Lille ZPA, Lille ZCR, Strasbourg ZCR, Strasbourg ZPA, Lyon ZPA, Toulouse ZPA.

Fra og med den 01.07.2016 er der i Paris indført en miljøzone, ZCR (Zones à Circulation Restreinte), med indskærpede regler, der ikke kun forbyder kørsel i tidsrummet 8-20 for mange ældre køretøjer, men også forbyder kørsel med andre køretøjer alt efter køretøjets Crit'Air-klassificering ...
Fra og med den 27.1.2017 er der indført en midlertidig ZPA-miljøzone i Toulouse Métropole. Køretøjer skal have en Crit’Air-miljømærkat for at køre ind i miljøzonen, fordi der allerede efter 3 dages kraftig luftforurening kan indføres kørselsforbud. Et kørselsforbud kan føre til en bødestraf på op til 365 euro ...
Fra og med 01.11.2017 er der indført en midlertidig ZPA-miljøzone i Strasbourg. For at måtte køre ind i zonen, har ejeren af et køretøj brug for en Crit'Air-miljømærkat, da der til enhver tid kan blive indført midlertidige kørselsforbud, som kan føre til høje bødestraffe ...
I juni 2017 blev hele Département Gironde, inklusive hovedstaden Bordeaux, til en luftbeskyttelseszone. Hvis der konstateres en forhøjet luftforurening, har præfekten ret til, at gøre Crit’Air-miljømærkaten obligatorisk, eller at forbyde kørsel for enten Crit’Air-kategori 5 eller for endnu flere kategorier ...
I juni 2017 blev hele Département Bouches-du-Rhône, inklusive hovedstaden Marseille, udråbt til luftbeskyttelseszone. Nu har præfekten fået beføjelser til enten at indføre Crit’Air-miljømærkatpligt eller at forbyde kørsel for Crit’Air-kategorierne 4, 5 eller for endnu flere Crit’Air-kategorier, i tilfælde af forhøjet luftforurening ...
I august 2017 blev hele Département Hérault, inklusive hovedstaden Montpellier, udråbt til luftbeskyttelseszone. Nu har præfekten fået beføjelser til enten at indføre Crit’Air-miljømærkatpligt eller at forbyde kørsel for Crit’Air-kategorierne 4, 5 eller for endnu flere Crit’Air-kategorier, i tilfælde af forhøjet luftforurening ...
I november 2017 blev hele Département Savoie, inklusive hovedstaden Chambery, til en luftbeskyttelseszone. Hvis der konstateres en forhøjet luftforurening, har præfekten ret til, at gøre Crit’Air-miljømærkaten obligatorisk, eller at forbyde kørsel for enten Crit’Air-kategori 5 eller for endnu flere kategorier ...
I januar 2018 blev hele Département Isère, inklusive hovedstaden Grenoble, udråbt til luftbeskyttelseszone. Nu har præfekten fået beføjelser til enten at indføre Crit’Air-miljømærkatpligt eller at forbyde kørsel for Crit’Air-kategorierne 4, 5 eller for endnu flere Crit’Air-kategorier, i tilfælde af forhøjet luftforurening ...
I oktober 2017 blev hele Département Vendée, inklusive hovedstaden La Rouche-sur-Yon, udråbt til luftbeskyttelseszone. I tilfælde af forhøjet luftforurening kan præfekten indføre Crit’Air-miljømærkatpligt, og derudover kan præfekten tilmed forbyde kørsel for enkelte, eller alle de høje, Crit’Air-kategorier ...
I november 2017 blev hele Département Eure-et-Loir, inklusive hovedstaden Chartres, udråbt til luftbeskyttelseszone. Nu har præfekten fået beføjelser til enten at indføre Crit’Air-miljømærkatpligt eller at forbyde kørsel for Crit’Air-kategorierne 4 og 5 i tilfælde af forhøjet luftforurening ...
I november 2017 blev hele Département Puy-de-Dôme, inklusive hovedstaden Clermont-Ferrand, udråbt til luftbeskyttelseszone. Nu har præfekten fået beføjelser til enten at indføre Crit’Air-miljømærkatpligt eller at forbyde kørsel for Crit’Air-kategorierne 4, 5 eller for endnu flere Crit’Air-kategorier, i tilfælde af forhøjet luftforurening ...
I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement ...

De franske miljøzoner ZCR og ZPA

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

I Frankrig er der siden den 01.07.2016 indført såkaldte ZCR- og ZPA-miljøzoner i byer og større byområder. Grundlagdet for dette udgøres både af det nationale Décret Crit’Air af 29.06.2016 og det franske trafikreglement.
De miljøzoner, der er indrettet i Frankrig, kan inddeles i to forskellige typer zoner: I en zone, hvor  man vil begrænse trafikken, og i en zone, der har til formål at beskytte luftkvaliteten. De zoner, hvor man ønsker at begrænse trafikken, kaldes ”trafikbegrænsningszoner”, og de har forkortelsen ”ZCR”. Zoner, der er indrettet for at beskytte luftkvaliteten, kaldes ”luftbeskyttelseszoner”, og de har forkortelsen ”ZPA”.

ZCR-miljøzonerne
Det er op til den enkelte by eller kommune Frankrig, om de ønsker at indrette en ZCR, og selve regelsættet bag disse beslutninger har grundlag i den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016. Efter et 6 måneder langt høringsforløb, hvilket blandt andet inkluderer de personer, der vil blive berørt af disse ændringer, kan en zone træde i kraft.
For at kunne køre ind i de permanente, franske ZCR-miljøzoner, skal man bruge en Crit'Air-miljømærkat, som bliver tildelt i 6 forskellige kategorier.
Flere informationer og detaljer angående reglerne for at køre ind i zonerne finder du her.

ZPA-luftbeskyttelseszoner
I modsætning til ZCR-zonerne er ”luftbeskyttelseszonerne” - på fransk kaldet ”Zones de protection de l’air (ZPA)“ - ikke permanente, og disse zoner omfatter kommuner og storkommuner (på fransk kaldet ”metropoler”). Zonerne omfatter enten en hel storkommune (som f.eks. i Grenoble) eller geografiske regioner (som i Arvedalen).
Disse zoner træder kun i kraft i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det vil sige, at trafikken kun vil blive indskrænket, hvis de på forhånd fastlagte udledningsværdier for finstøv og kvælstofoxid overskrides flere dage i træk. Ud fra en måling af disse værdier bestemmes det, hvilke farve miljømærkater der på hvilke dage får lov til at køre ind i zonerne. Reglerne er forskellige alt afhængigt af ZPA-zone og metropol. Så snart at vejrforholdene forbedres, ophæves de trafikale indskrænkninger i luftbeskyttelseszonen.
Flere informationer og detaljer angående reglerne for at køre ind i zonerne finder du her.

Crit'Air-miljømærkaten blev indført i Frankrig den 01.07.2016, og den tildeles i 6 forskellige kategorier/farver. Crit'Air-reglementet gælder for alle typer køretøjer i alle franske miljøzoner. Ældre køretøjer, lige gyldigt hvilken type, får ingen mærkat, og de har dermed kørselsforbud om dagen ...
Billederne af Crit'Air-mærkaterne og de dertil hørende færdselstavler fra de franske miljøzoner kan her frit downloades i forskellige former og filstørrelser. Vi beder dog om, at der tages hensyn til overholdelse af rettigheder og de nærmere definerede regler for anvendelse ...
Der er mange spørgsmål knyttet til bestillingen af en Crit'Air-miljømærkat til køretøjer, der er registrerede i Frankrig, og her kan du finde svar på disse spørgsmål ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Når du har købt en fransk Crit'Air-miljømærkat, står man ofte tilbage med mange spørgsmål. Farven på Crit'Air-mærkaten er nemlig i mange tilfælde afgørende for, i hvilke zoner man afhængigt dag, tidspunkt og køretøjstype må køre i, og hvornår man slet ikke må køre. Yderligere oplysninger om Green-Zones' realtidsinformationer finder du her ...
Vi giver dig overblikket over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder enten til elbiler eller som følge af kvælstofoxid-, CO2- eller miljøproblematikker. Hos os kan du anskaffe dig de nødvendige mærkater fra de forskellige europæiske lande ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Den tyske miljømærkat, også kendt som finstøvmærkaten, er planlagt til at omfatte køretøjer med Euro 4-motor, som ønsker at køre ind i tyske miljøzoner. Informationer om den tyske miljømærkat kan fås på 21 sprog, og du har informationerne senest 24 timer efter, du har købt dem af os. ...
Kvælstofoxid og finstøv, først og fremmest fra dieselkøretøjer, er årsagen til, at Frankrig har indført ZCR-zonerne og Crit'Air-miljømærkaten. Hvis du vil vide mere om, hvordan og hvor kvælstofoxid og finstøv har indvirkning på helbredet, kan du finde detaljerede informationer her ...
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...