Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Všeobecné informace Známka ve Francii a politika

Vznik a politické pozadí francouzské plakety Crit’Air

Francouzská ekologická plaketa Crit’Air vznikla v rámci francouzského zákona o energetických změnách, především s ohledem na jeden z jeho cílů, a sice snížení množství látek znečisťujících ovzduší ve Francii.
Projekt ekologické známky pro Francii, který měl původně vstoupit v platnost 01.01.2016, byl odložen o půl roku, aby mohla být prodloužena lhůta pro potřebné vyjednávání francouzských národních ministerstev s lokálními vládami a organizacemi.

Emisní známka ve Francii byla zavedena po sérii francouzských vládních opatření. Především je třeba zmínit třetí  plán pro životní prostředí a zdraví pro období 2015-2019, plán pro prachové částice pro období 2010-2015, nouzový plán kvality ovzduší z roku 2012 a plán na ochranu ovzduší z 12.02.2015. Již v roce 1998 byla ve Francii zavedena první ekologická plaketa „Pastille verte“, která povolovala nejekologičtějším vozidlům provoz i v době vysokého znečistění ovzduší. Z nejrůznějších důvodů byla v roce 2012 zrušena.
Plaketa Crit’Air se podle národních nařízení týkajících se ekologické známky pro Francii (Décret 2016-858 z 29.06.2016) dělí do šesti kategorií a barev a rozlišuje tak nejnovější vozidla od starších a nejstarších vozidel znečisťujících ovzduší.

„Vzduchový certifikát“ Crit’Air tak ukazuje souvislost motorových vozidel s nejrůznějšími kritérii při zohlednění emisí škodlivých látek a energetické náročnosti. Pod škodlivými látkami se rozumějí minimálně prachové částice a oxidy dusíku. Potud je ekologická známka pro Francii srovnatelná s německou plaketou prachových částic a německou modrou plaketou.
Emisní známku pro Francii pro vozidla zakoupit v našem e-shopu.

Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.