Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Všeobecné informace Vysoké pokuty

Vysoké pokuty v případě chybějící nebo špatné plakety Crit’Air

V případě chybějící nebo špatné ekologické známky pro Francii na vozidle, jsou od 01.07.2017 platné peněžité pokuty, které se řídí podle typů vozidel.
Nákladní vozidla a autobusy budou pokutovány výrazně vyššími částkami než osobní automobily a motocykly. Pokuty:

  • 68 euro pro osobní vozidla a další vozidla („přestupek kategorie 3“)
  • 35 euro pro nákladní vozidla a autobusy (přestupek “kategorie 4”)

Nebude-li pokuta uhrazena nejpozději 45. den, zvyšuje se v kategorii 3 na 180 euro a v kategorii 4 na 375 euro.

Důležité pro cizince: Bude-li udělena pokuta 70 euro a vyšší, bude podle směrnice EU 2011/82 z 25.10.2011 „o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu“ při jejím neuhrazení zahájeno vykonávací řízení v domovském státě, které může vést až k trestu odnětí svobody.
Pozornost prosím věnujte i informaci, že pokuta 68 euro pro osobní automobily neopatřené emisní známkou pro Francii prozatím ve Francii neobsahuje poplatek za zpracování, který by měl být francouzskými úřady ještě připočítán. Pokud k tomu dojde v brzké době, bude každý případ pokutování osobního automobilu nad hranicí 70 eur.
Neuhrazený pokutový lístek by tak ve vykonávacím řízení mohl znamenat trest odnětí svobody nejen pro řidiče nákladních automobilů a autobusů, ale také pro řidiče osobních automobilů.

Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.