Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací

Výjimky z pravidel ekologických zón ve Francii

Některá vozidla jsou od zákazu vjezdu do ekologické zóny osvobozena. Jedná se především o vozidla veřejné služby (policie, hasiči, záchranná služba atp.) a další vozidla veřejných provozovatelů.
Všechna vozidla, která mohou získat ekologickou známku pro Francii, jsou povinna si ji opatřit, to se týká i vozidel a řidičů, která jsou v zónách ZCR a ZPA osvobozena od zákazu vjezdu. Osoby s omezenou mobilitou, které mají parkovací průkaz pro OZP, musejí i přesto mít plaketu Crit´Air, i když se jich zákazy vjezdu netýkají. Tyto průkazy jsou jednotné v celé Evropě, aby bylo možné identifikovat vozidla zdravotně postižených i v zahraničí.
Také další soukromá vozidla mohou být osvobozena od povinnosti vlastnit ekologickou známku Francie, ovšem pouze se speciálním státním nebo místním povolením.
Otevírá se tím možnost pro oldtimery, starší turistická vozidla, vozidla poruchových služeb ad.

Nařízení týkající se oldtimerů

Nařízení týkající se oldtimerů jsou řízena lokálně, nikoli na úrovni státu, proto v každé zóně platí jiná pravidla.
Francouzští řidiči starších vozidel prokazují, že je vozidlo oldtimer, zápisem v řádku „Z“ v technickém průkazu vozidla.
Ve většině evropských technických průkazů naleznete poznámku oldtimer v kolonce „ostatní“. Do ní se zapisují „poznámky a výjimky“. V každém případě je třeba při kontrole prokázat zařazení vozidla do kategorie oldtimer. Nakolik je označení oldtimerů v jiných řečech než ve francouzštině uznáváno francouzskou policií zůstává nezodpovězenou otázkou.


Oldtimer v Paříži
Na základě výjimečného ustanovení mohou „oldtimery“ vjet do pařížské ZCR zóny. I při porušení platných zákazů vjezdu tedy nedostanou pokutu, pokud mohou prokázat, že se jedná o „oldtimer“.

Oldtimery v metropolích Grenoble a Lyon
V Grenoblu a Lyonu se v současné době dle prohlášení místních prefektů neplánují speciální výjimky pro oldtimery. Naopak je zdůrazněno, že oldtimery mohou být také pokutovány, pokud vjedou v době špičky znečistění ovzduší do zóny některého z měst Grenoble či Lyonu. To je obzvláště nepříjemné v případě Grenoblu, kde se nařízení týká I hlavní dálnice směrem na jih.

Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.