Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Všeobecné informace Dodatková tabulka

Různé druhy dodatkových tabulek

Obrázek: Lehké transportéry N1 a nákladní vozidla N2, N3 mohou do zóny vjet v pondělí-pátek mezi 9-16 hodinou pouze s jednou z vyobrazených plaket.

Pod označením zákazu vjezdu do zóny ZCR (Zones à Circulation Restreinte) bývá často umístěna dodatková tabulka. Na ní jsou – v nejrůznějších druzích provedení – často uvedeny barvy plaket Crit’Air (třídy), které do označené zóny ZCR mohou vjet.

Může se jednat o nákladní automobily, autobusy, osobní vozidla, lehká vozidla nebo motocykly. Na dodatkových tabulkách jsou vždy uvedeny typy vozidel, jichž se tabulka týká. V uvedeném příkladu se zobrazená tabulka týká lehkých transportérů a nákladních vozidel, která mohou od pondělí do pátku v době mezi 9-16 hodinou vjet do zóny s jednou ze šesti vyobrazených plaket. 

Protože jsou však v provozu i starší vozidla, která jako lehká či těžká užitková vozidla s datem registrace před 01.01.1997 nemohou získat ekologickou známku pro Francii, je jim v době mezi 9-16 hodinou od pondělí do pátku (v tomto konkrétním případě) vjezd zakázán.

Starší dodatkové tabulky

Obrázek pařížské dodatkové tabulky: Nákladní vozidla a autobusy >3,5t nesmějí vjet do zóny od pondělí do neděle mezi 8 a 20 hodinou.

V mnoha dalších případech však můžete narazit na dodatkové tabulky, které zákaz vjezdu zobrazují jen zjednodušeně.

Tyto jednoduché dodatkové tabulky, které patří mezi značky ZCR zón již od 01.09.2015 znamenají, že do zóny ZCR nesmí vjet mezi 8 a 20 hodinou nákladní vozidlo či autobus s hmotností 3,5 t a více „kategorie 1“.

Jako „kategorie 1“ jsou ve Francii označována vozidla, jejichž emise jsou tak vysoké, že pro ně platí zákaz vjezdu mezi 8 a 20 hodinou pro všechny zóny. Týká se tedy již výše zobrazených vozidel nad 3,5 t, která nezískala žádnou plaketu. Zákaz vjezdu platí vždy v ty hodiny, jak je uvedeno na značce.
Pro starší autobusy M2 a M3 >3,5t  a pro nákladní vozidla N2 a N3 >3,5t však platí zákaz vjezdu od pondělí do neděle, pokud byla poprvé registrována před 01.10.2001.

Všechny dodatkové tabulky umístěné pod označením zákazu vjezdu do ZCR zóny se řídí vyhláškami jednotlivých obcí, proto na nich někdy nejdou uvedeny dny v týdnu. Ty můžete nalézt pouze v písemné podobě ve vyhláškách jednotlivých obcí.

Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.