Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Prachové částice a oxidy dusíku ovlivňují naše zdraví

Od zavedení plakety Crit’Air si francouzská vláda slibuje co nejrychlejší splnění odpovídajících směrnic EU, týkajících se látek znečisťujících ovzduší a zdraví obyvatelstva.
Navázání kategorií plaket Crit’Air na evropské emisní normy (EURO-normy 1-6d) a datum registrace vozidel povede podle francouzské vlády k rychlému snížení škodlivých látek. Očekává se především, citelný úbytek oxidů dusíku (NOx), prachových částic (PM), nespálených uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého (CO).