Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Více než 42.000 mrtvých ročně v souvislosti s prachovými částicemi

Také mnoho dalších zdravotních komplikací souvisí mj. s prachovými částicemi. Obecně lze říci, že srdeční a plicní choroby zapříčiňují zvýšenou úmrtnost. Prachové částice jsou ve Francii příčinou více než 42.000 předčasných úmrtí ročně.

Podle nejnovějšího „kvantitativního posouzení vlivu na zdraví“ francouzského národního zdravotnického úřadu je znečistění ovzduší v Paříži odpovědné za úmrtí 2 441 osob ročně. K tomu je nutné připočítat dalších 4 166 úmrtí z oblasti pařížských předměstí, která jsou v přímé souvislosti s prachovými částicemi. 

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.