Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Crit-Air.fr Informace o plaketě Crit’Air Plaketa Crit’Air Kterou barvu plakety získám?

Výše uvedený přehled ukazuje, jakou třídu Crit’Air plaktey získají jednotlivé typy vozidel s příslušným datem registrace nebo přidělenou Euro-normou.  Rozhodující pro barvu plakety Crit’Air je pouze EURO třída uvedená v technickém průkazu vozidla. Pouze v případě, že není uvedena žádná EURO třída, je (téměř vždy) rozhodující datum první registrace vozidla.
Upozornění: Copyright tabulky náleží crit-air.fr/Green-Zones GmbH.