Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací

Viněta Crit'Air je nezbytná téměř ve všech velkých městech!

Další nízkoemisní zóny (LEZ) budou ve Francii zavedeny v roce 2020 – buďte informováni!

Ve Francii se zavádí stále více trvalých a dočasných ekologických zón (LEZ)

Ve Francii budou od roku 2020 zavedeny další trvalé a na počasí závislé ekologické zóny. Aktuální informační stánek od 28.03.2020 zde.
V reakci na výkyvy znečištění ovzduší budou příslušné orgány v mnoha městech zavádět stále více dočasných ekologických zón. V roce 2019 byly prosazeny zákazy vjezdu motorových vozidel v 10 městech, jako je např Lyon, Marseille, Paříž, Štrasburk a v celém departmentu Isère.
Už od července 2017 musí mít řidiči ve francouzských ekologických zónách platnou ekologickou známku pro Francii. Emisní známka je ve Francii k dispozici v 6 barvách a odlišuje stará vozidla od nových vozidel podle tříd EURO 0 až 6.

Již v roce 2020 budou zřízeny nové trvalé a dočasné ekologické zóny LEZ (nízkoemisní zóny), které se mohou vztahovat také na celý department nebo mohou být rozšířením stávajících trvalých zón. Jedná se hlavně o departementy Loire (Saint-Etienne) a region Pays de la Loire a další velká města, jako jsou Avignon a Nancy.
Aktuální informace získáte zde a v naší bezplatné aplikaci Green-Zones-App.

Zóny ZPA (ekologické zóny závisející na počasí), které byly zavedené ve velkých francouzských městech a obcích (metropolích), se budou v roce 2020 nadále rozšiřovat, a proto vyžadují zvýšenou pozornost z důvodu místního a evropského hospodářského a turistického provozu. Je to hlavně proto, že stav těchto ekologických zón se může změnit během 24 hodin a může být vyhlášeno omezení vjezdu i pro jinak platné viněty Crit'Air. Konkrétně to znamená, že kategorie vinět, které měly dříve povolen vjezd, mohou mít náhle zákaz vjezdu a řidičům mohou být uděleny vysoké tresty nebo zcela zakázáno pokračování v jízdě.
Trvale platné zóny ZCR, které jsou zřizovány hlavně ve větších městech, budou v roce 2020 také vyžadovat pozornost, protože od roku 2020 budou přejmenovány na zóny ZFE (Zone à faibles émissions) a navíc budou často přebudovány a rozšířeny.

Denní aktuální stav povolení pro vjezd do ekologických zón ve Francii i do mnoha dalších evropských zemí obdržíte v reálném čase - stejně jako náhled na další den - v bezplatné aplikaci Green-Zones-App.

Od 01.07.2016 platí v Paříži přísnější pravidla pro ekologickou zónu ZCR (Zones à Circulation Restreinte), která nejen zakazuje vjezd mnoha starším vozům v době mezi 8-20 hodinou, ale předepisuje také ostatním vozidlům kategorizaci prostřednictvím plakety Crit’Air ...
Od 27.11.2017 je v metropoli Toulouse zřízena dočasná ZPA ekologická zóna. Ke vjezdu do zóny musejí být vozidla opatřena ekologickou známkou pro Francii, neboť zákazy vjezdu mohou být vyhlášeny již ve 3. den trvajícího znečistění a za jejich porušení hrozí pokuta až do výše 365 euro ...
Od 01.11.2017 je ve Štrasburku zavedena doačasná ZPA ekologická zóna.Pro vjezd do ekologické zóny potřebují majitelé vozidel ekologickou plaketu Crit’Air, neboť přechodné zákazy vjezdu mohou být vyhlášeny kdykoli a řidičům by tak hrozily vysoké pokuty ...
Města a velké obce (komuny) zřídily 01.07.2016 tzv. ZCR a ZPA zóny. Základem je je národní tzv. Décret Crit’Air z 29.06.2016 a francouzská pravidla silničního provozu ...

Francouzské ekologické zóny ZCR a ZPA

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Francouzské ekologické zóny je možné rozdělit na dva základní druhy.
První druh zón, v nichž jsou nařízena dopravní omezení a druhý typ, který má především chránit kvalitu ovzduší. Zóny, v nichž dochází k dopravním omezením, se nazývají „zóny s omezením provozu“, zkráceně „ZCR“. Zóny, které chrání ovzduší, se nazývají „zóny ochrany ovzduší“, zkráceně „ZPA“.

Ekologické zóny ZCR
Zřízení ZCR zóny je ve Francii v kompetenci konkrétního města či obce a řídí se národním předpisem Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Po 6měsíčním zákonném projednávání, které dává možnost vyjádřit se všem zainteresovaným osobám, může zóna vstoupit v platnost. K vjezdu do zón ZCR, stanovených francouzskými městy a obcemi, je potřebná plaketa Crit’Air, která existuje v šesti různých kategoriích. Pro více informací a detailů prosím klikněte zde.

Zóny ochrany ovzduší ZPA

Na rozdíl od zón ZCR nejsou „zóny ochrany ovzduší“ – ve francouzštině „Zones de protection de l’air (ZPA) – stálé a týkají se konkrétních obcí – komun a velkých obcí (ve francouzštině nazývaných „metropole“). Jsou stanoveny buď ve velkých obcích (např. v Grenoblu) nebo v celých geografických oblastech (údolí Arve).
Tyto zóny jsou platné pouze v době zvýšeného znečistění ovzduší. Tzn., že dopravní omezení platí pouze tehdy, když jsou několik dnů po sobě překročeny povolené emisní hranice pevných částic a oxidů dusíku. Podle toho je také stanovena barva plakety, která ve stanovený den smí do zóny vjet. Pravidla se v jednotlivých ZPA zónách liší.  Jakmile se kvalita ovzduší zlepší, omezení v zóně ZPA pozbývá platnosti. Pro více informací a detailů prosím klikněte zde.

Ekologická plaketa Crit’Air ve Francii
Emisní známka, která byla ve Francii zavedena 01.07.2016, je vydávána v 6 různých kategoriích/barvách. Ekologická známka pro Francii platí pro všechny typy vozidel pro všechny francouzské ekologické zóny. Stará vozidla všech typů nemohou získat žádnou plaketu a mají zakázaný vjezd ...
Obrázky ekologické známky pro Francii a souvisejícího dopravního značení francouzských ekologických zón ke stažení v různých provedeních a velikostech zde ...
Máte-li dotazy k objednání ekologické známky pro vozidla registrovaná ve Francii, rádi Vám odpovíme ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & EES European Eco Service GmbH
Pouhé zakoupení ekologické známky pro Francii většinou není dostačující. Rozhodující je v mnoha případech barva, která opravňuje ke vjezdu do konkrétní zóny a naopak v které dny a hodiny a pro které typy vozidel platí zákaz vjezdu. Více o online informační službě Green-Zones zde ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Německá ekologická plaketa, jinak také plaketa pevných prachových částic, je určena pro vozidla kategorie Euro-4, která chtějí vjet do ekologické zóny. Informace o německé ekologické plaketě jsou k dispozici v 21 jazycích a plaketu můžete zakoupit 24 hodin denně ...
Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových vozidel, jsou důvodem, proč byly ve Francii zavedeny zóny ZCR a plakety Crit’Air. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí oxidy dusíku a prachové částice a jak škodí zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón ...