Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Ve Francii byla zavedena ekologická plaketa Crit’Air!

Zavedeno více než 27 ekologických zón ve Francii - vysoké pokuty bez plakety Crit´Air!

Různé druhy ekologických zón ve Francii jsou matoucí – komerčním dopravcům a turistům hrozí pokuty

V roce 2017 bylo ve Francii zavedeno již 28 stálých (ZCR) a na povětrnostních podmínkách závislých (ZPA) ekologických zón.
Od července 2017 musejí mít řidiči ve stále více francouzských ekologických zónách platnou plaketu Crit’Air na vozidle. Plaketa Crit’Air dostupná v 6 barvách má odlišit starší vozy od mladších a postupně vytlačit EURO třídy 0 až 5 z francouzských měst Paříže, Štrasburku, Grenoblu, Lyonu a dalších.

Poté, co město Paříž již započalo vylučovat z provozu plaketu Crit´Air 5, budou toto opatření následovat i další velká města jako je Štrasburk a Grenoble.
V roce 2018 budou také zřízeny nové zóny, které budou zahrnovat celé departementy a v platnosti budou v závislosti na stavu znečistění ovzduší. Patří k nim především departementy kolem krajských měst Orleans, Chartres,  La Roche-sur-Yon, Annecy, Chambery a mnoha dalších.
Zóny ZPA (závislé na počasí) zřízené ve velkých městech a aglomeracích (metropolích) vyžadují pozornost jak lokální, tak evropské turistické a komerční dopravy, neboť status těchto ekologických zón  - na rozdíl od stálých ZCR zón – se může měnit během 24 hodin a zákaz může začít platit i pro jinak platné plakety Crit’Air.

Denní aktuální stav povolení k vjezdu do francouzských ekologických zón získáte od Green-Zones v opravdovém čase i pro následující den, a to zde na webu nebo na cestách prostřednictvím aplikace Green-Zones.
Aktuální stav povolení k vjezdu pro ekologické zóny: Paříž ZCR, Paříž ZPA, Grenoble ZCR, Grenoble ZPA, Lille ZPA, Lille ZCR, Štrasburk ZCR, Štrasburk ZPA, Lyon ZPA, Toulouse ZPA.

Od 01.07.2016 platí v Paříži přísnější pravidla pro ekologickou zónu ZCR (Zones à Circulation Restreinte), která nejen zakazuje vjezd mnoha starším vozům v době mezi 8-20 hodinou, ale předepisuje také ostatním vozidlům kategorizaci prostřednictvím plakety Crit’Air ...
Od 27.11.2017 je v metropoli Toulouse zřízena dočasná ZPA ekologická zóna. Ke vjezdu do zóny musejí být vozidla opatřena plaketou Crit´Air, neboť zákazy vjezdu mohou být vyhlášeny již ve 3. den trvajícího znečistění a za jejich porušení hrozí pokuta až do výše 365 euro ...
Od 01.11.2017 je ve Štrasburku zavedena doačasná ZPA ekologická zóna.Pro vjezd do ekologické zóny potřebují majitelé vozidel ekologickou plaketu Crit’Air, neboť přechodné zákazy vjezdu mohou být vyhlášeny kdykoli a řidičům by tak hrozily vysoké pokuty ...
V červenci 2017 byl celý departement Gironde s hlavním městem Bordeaux vyhlášen zónou ochrany ovzduší. Při špičce znečistění ovzduší může prefekt nařídit povinnost vlastnit plaketu Crit´Air  nebo vyloučit z provozu třídu 5  či další ...
V červnu 2017 byl celý departement Bouches-du-Rhône, společně s hlavním městem Marseille, vyhlášen zónou ochrany ovzduší. V případě špičky znečistění ovzduší může prefekt nařídit povinnost vlastnit plaketu Crit´Air, ale také vyloučit z provozu třídy 4 a 5, příp. i další ...
V srpnu 2017 byl celý departement Hérault, společně s hlavním městem Montpellier, vyhlášen zónou ochrany ovzduší. V případě špičky znečistění ovzduší může prefekt nařídit povinnost vlastnit plaketu Crit´Air, ale také vyloučit z provozu třídy 4 a 5, příp. i další ...
V listopadu 2017 byl celý departement Savoie s hlavním městem Chambery vyhlášen zónou ochrany ovzduší. Při špičce znečistění ovzduší může prefekt nařídit povinnost vlastnit plaketu Crit´Air  nebo vyloučit z provozu třídu 5  či další ...
V říjnu 2017 byl celý departement Isère, společně s hlavním městem Grenoble, vyhlášen zónou ochrany ovzduší. V případě špičky znečistění ovzduší může prefekt nařídit povinnost vlastnit plaketu Crit´Air, ale také vyloučit z provozu třídy 4 a 5, příp. i další ...
V říjnu 2017 byl celý departement Vendee s hlavním městem La Roche-sur-Yon vyhlášen zónou ochrany ovzduší. V případě špičky znečistění ovzduší může prefekt nařídit povinnost vlastnit plaketu Crit´air či vyloučit z provozu jednotlivé nebo dokonce všechny vysoké třídy plaket ...
V listopadu 2017 byl celý departement Eure-et-Loir, společně s hlavním městem Chartres, vyhlášen zónou ochrany ovzduší. V případě špičky znečistění ovzduší může prefekt nařídit povinnost vlastnit plaketu Crit´Air, ale také vyloučit z provozu třídy 4 a 5 ...
V listopadu 2017 byl celý departement Puy-de-Dôme, společně s hlavním městem Clermont-Ferrand, vyhlášen zónou ochrany ovzduší. V případě špičky znečistění ovzduší může prefekt nařídit povinnost vlastnit plaketu Crit´Air, ale také vyloučit z provozu třídy 4 a 5, příp. i další ...
Města a velké obce (komuny) zřídily 01.07.2016 tzv. ZCR a ZPA zóny. Základem je je národní tzv. Décret Crit’Air z 29.06.2016 a francouzská pravidla silničního provozu ...

Francouzské ekologické zóny ZCR a ZPA

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Francouzské ekologické zóny je možné rozdělit na dva základní druhy.
První druh zón, v nichž jsou nařízena dopravní omezení a druhý typ, který má především chránit kvalitu ovzduší. Zóny, v nichž dochází k dopravním omezením, se nazývají „zóny s omezením provozu“, zkráceně „ZCR“. Zóny, které chrání ovzduší, se nazývají „zóny ochrany ovzduší“, zkráceně „ZPA“.

Ekologické zóny ZCR
Zřízení ZCR zóny je ve Francii v kompetenci konkrétního města či obce a řídí se národním předpisem Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Po 6měsíčním zákonném projednávání, které dává možnost vyjádřit se všem zainteresovaným osobám, může zóna vstoupit v platnost. K vjezdu do zón ZCR, stanovených francouzskými městy a obcemi, je potřebná plaketa Crit’Air, která existuje v šesti různých kategoriích. Pro více informací a detailů prosím klikněte zde.

Zóny ochrany ovzduší ZPA

Na rozdíl od zón ZCR nejsou „zóny ochrany ovzduší“ – ve francouzštině „Zones de protection de l’air (ZPA) – stálé a týkají se konkrétních obcí – komun a velkých obcí (ve francouzštině nazývaných „metropole“). Jsou stanoveny buď ve velkých obcích (např. v Grenoblu) nebo v celých geografických oblastech (údolí Arve).
Tyto zóny jsou platné pouze v době zvýšeného znečistění ovzduší. Tzn., že dopravní omezení platí pouze tehdy, když jsou několik dnů po sobě překročeny povolené emisní hranice pevných částic a oxidů dusíku. Podle toho je také stanovena barva plakety, která ve stanovený den smí do zóny vjet. Pravidla se v jednotlivých ZPA zónách liší.  Jakmile se kvalita ovzduší zlepší, omezení v zóně ZPA pozbývá platnosti. Pro více informací a detailů prosím klikněte zde.

Plaketa Crit’Air, která byla ve Francii zavedena 01.07.2016, je vydávána v 6 různých kategoriích/barvách. Plaketa Crit’Air platí pro všechny typy vozidel pro všechny francouzské ekologické zóny. Stará vozidla všech typů nemohou získat žádnou plaketu a mají zakázaný vjezd ...
Obrázky plakety Crit’Air a souvisejícího dopravního značení francouzských ekologických zón ke stažení v různých provedeních a velikostech zde ...
Máte-li dotazy k objednání plakety Crit’Air pro vozidla registrovaná ve Francii, rádi Vám odpovíme ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Pouhé zakoupení plakety Crit’Air většinou není dostačující. Rozhodující je v mnoha případech barva, která opravňuje ke vjezdu do konkrétní zóny a naopak v které dny a hodiny a pro které typy vozidel platí zákaz vjezdu. Více o online informační službě Green-Zones zde ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Německá ekologická plaketa, jinak také plaketa pevných prachových částic, je určena pro vozidla kategorie Euro-4, která chtějí vjet do ekologické zóny. Informace o německé ekologické plaketě jsou k dispozici v 21 jazycích a plaketu můžete zakoupit 24 hodin denně ...
Oxidy dusíku a prachové částice, především z dieslových vozidel, jsou důvodem, proč byly ve Francii zavedeny zóny ZCR a plakety Crit’Air. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí oxidy dusíku a prachové částice a jak škodí zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón ...